İŞÇİ ÇIKARMA KAPSAMINDA SAYILMAYAN HALLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İŞÇİ ÇIKARMA KAPSAMINDA SAYILMAYAN HALLER
-İşyerinin daimi kapatılması
İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve sürekli şekilde faaliyetine son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az 30 gün önceden ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildirmek ve ilan etmekle yükümlüdür.
-Mevsim ve kampanya işleri
Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
Toplu işten çıkarma iş güvencesini ortadan kaldırmak için kullanılamaz.
İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri İş Kanun’unun iş güvencesini düzenleyen hükümlerin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre işe iade davası açabilir.
SMMM Sibel TANER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji