İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİMİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

 

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİMİ

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.
İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

Kural olarak İşbaşı Eğitim Programı kapsamında mevcut çalışan sayınızın 10’da 1’i kadar
katılımcı için 320 fili güne kadar destek sağlanmaktadır. Ancak ihtiyaç duyduğunuz kişi sayısı daha fazla ise %50 istihdam taahhüdü vererek çalışan sayınızın %30’una kadar katılımcı için 320 fili güne kadar destekten faydalanabilir.

Programdan Hangi Işverenler Yararlanabilirler?

Mevcut düzenlemeler kapsamında;

İlgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı olan işyerleri, Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler vb. işverenler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir

Işverenler, Programa Nasıl Başvuru Yapabilirler?

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, Kurumumuz tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığıyla ya da doğrudan il müdürlüklerine /hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilirler. İşverenin program düzenleme talebi,ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

Programa Kimler Katılabilirler?

İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar; ·

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
 • Emekli olmamak,
 • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
 • Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
 • Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
 • Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

 • Katılımcı zaruri gideri (Günlük 61,65 TL, öğrenciler için 46,23, işsizlik ödeneği alanlar için 30,82 TL)
 • Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 75 TL zaruri gider ödenecektir.
 • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
 • Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

IŞBAŞI EĞITIMI IÇIN IŞVERENIN HAZIRLAMASI GEREKENLER EVRAKLAR

 • Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (Kaşeli ve Firma Yetkilisince
  ıslak imzalı)
 • Firma Yetkilisine ait İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği)
 • Vergi Levhası
 • Herhangi Bir Kuruluşa Üye İse Bunu Belgelendirecek.
 • Dilekçe (İşveren Beyanı)(Kurumda Dolduracak.)
 • İşyeri Kaşesi
 • Yetkili Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi
 • İşyerinde Eğitimci Atanacak Kişinin Varsa Eğitici Belgesi ve İşe Giriş Bildirgesi
 • Firma Ön Talep Formu Üst Yazısı( Hazır Formatı Mevcut)
 • Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
 • İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı), (işyerinin çalışan sayısını koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı örneği) (İlde Şubesinin kuruluşunu gösterir),
 • Evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküsü (verilen vekaletnamede İŞKUR’la yapılacak iş ve işlemlerin de bulunması şart)
 • Müracaatçı Firma Vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği)
 • Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb. gibi) (Aslı veya noter onaylı örneği)
 • Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı örneği)

IŞBAŞI EĞITIMI IÇIN STAJYERIN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi
 • Ziraat Bankasından Hesap cüzdan fotokopisi.
 • Dilekçe (Kursiyer Beyanı)(Kurumda doldurulacak)
 • Vesikalık fotoğraf.
 • Programa Başlanılacak İş Tehlikeli İşlere Giriyorsa, Devlet Hastanesinden Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu
 • Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge

 

 

S.M. Mali Müşavir

Abdurrahman KIZILAY

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji