BİLDİRİM  İŞLEMLERİ  VE  BİLDİRİM  SÜRELERİ

 

BİLDİRİM  İŞLEMLERİ  VE  BİLDİRİM  SÜRELERİ

 

BİLDİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER BİLDİRİM SÜRELERİ
 

 

İŞE BAŞLAMA

Gerçek  Kişilerde  İşe  Başlama  Tarihinden İtibaren On Gün İçinde  Kendilerinde Veya 1136 Sayılı  Avukatlık  Kanununa Göre Ruhsat Almış Avukatlar Veya 3568 Sayılı Kanuna Göre  Yetki  Almış  Meslek  Mensuplarınca  Şirketlerin Kuruluş Aşamasında  İşe  Başlama  Bildirimleri  İse  Başlama Tarihinden İtibaren On Gün İçinde Ticaret Sicil Memurluğunca İlgili Vergi  Dairesine Yapılır.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ Değişikliğin Olduğu Günden İtibaren Bir Ay İçersinde
İŞ (NEVİ) DEĞİŞİKLİĞİ Değişikliğin Olduğu Günden İtibaren Bir Ay İçersinde
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ Değişikliğin Olduğu Günden İtibaren Bir Ay İçersinde
İŞİ BIRAKMA Bırakma Gününden İtibaren Bir Ay İçersinde
NAKİL Nakil Gününden İtibaren Bir Ay İçersinde
ÖLÜM Ölüm Gününden İtibaren Bir Ay İçersinde
TASFİYE VE İFLAS Tescil Tarihinden İtibaren Bir Ay İçerisinde

 

 Sibel KAROĞLU

S.M Mali Müşavir