ÖRTÜLÜ SERMAYE

ÖRTÜLÜ SERMAYE
ÖRTÜLÜ SERMAYE

 

ÖRTÜLÜ SERMAYE

Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Örtülü Sermayeye isabet eden faiz ve kur farkları Kanunen Kabul Edilmeyen Giderdir.

KVK 12.madde

MALİ MÜŞAVİR FATMA ACAR KASIM