102 BANKALAR (BANKS) HESABININ NİTELİĞİ, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

                               102 BANKALAR HESABI

Dönen Varlıklar Ana Hesap Grubunun (1) Hazır Değerler Grubunda (10) yer alan Bankalar Hesabı(102), işletme tarafından istenildiği zaman veya belirlenmiş vadeler aralığında yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finansal kurumlara yatırılan ve çekilen ulusal ve yabancı paraların izlenmesi için kullanılır.  

  • Yabancı para hareketlerinde, yabancı paranın o günkü Merkez Bankası Döviz alış kuru üzerinden TL karşılığı kayıtlara alınır.
  • Bankalar hesabı banka adına, hesabın vade yapısına, Türk Lirası veya yabancı para oluşuna göre veya ülkeler ve bölgesel bazda yardımcı hesaplara ayrılır.

ÖRNEK:

  • 102.Bankalar
  • 102.00. Vadesiz TL Hesabı
  • 102.00.001. A Bankası Vadeli Mevduat
  • 102.00.002. A Bankası Vadesiz Hesap
  • 102.01. Döviz Hesabı
  • 102.01.001. A Bankası Euro Hesabı

 

                   102 BANKALAR HESABININ İŞLEYİŞİ

Aktif karakterli olan banka hesabına  para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.

Bankada ne kadar para varsa ancak o kadar çıkış yapılabilir; bu nedenle bankalar hesabı ya borç bakiyesi verir ya da sıfır bakiye olur, hiç bir zaman alacak bakiye vermez

102 Bankalar Hesabı Borç Tarafına Yazılan işlemler

Önceki Dönemden Devir

Olumlu Kur Farkı

Bankaya Kasadan Yatan Paralar

Alıcılardan Gelen Havaleler

Bankadaki Tahsildeki Çekin Tahsili

Bankadaki Tahsildeki Senedin Tahsili

Banka Faiz Gelirleri

102 Bankalar Hesabı Alacak Tarafına Yazılan işlemler

Bankadan Kasa İçin Çekilen Paralar

Satıcılara Gönderilen Havaleler

Verilen Çeklerin Ödenmesi

Bankaya Verilen Ödeme Emirleri

Banka Faiz Giderleri

Olumsuz Kur Farkı

Kapanış Tutarı

                  102 BANKALAR HESABI ÖRNEK YEVMİYE KAYITLARI

Örnek: 1) XYZ  Limited Şirketi 02.08.2020 tarihinde kasada bulunan 4.000 TL tutarındaki nakiti, Ziraat Bankası hesabına yatırmıştır.

—————— 02/08/2020 ——————

102 BANKALAR     4.000

102.01 Ziraat Bankası

                       100 KASA             4.000

                         100.01 TL Hesabı

———————— / ————————

Örnek: 2) İşletme 10.02.2018  tarihinde ilgili banka şubesindeki döviz tevdiat hesabındaki 2.000 Doları  1  Dolar=2.40 TL üzerinden TL olarak çekmiştir. Söz konusu yabancı paranın hesaba yatırıldığı tarihte 1  Dolar= 2.10 TL)

—————— 10/02/2018 ——————

100 KASA                 4.800

                     102 BANKALAR                   4.200

                     646 KAMBİYO KARLARI       600

———————— / ————————

Örnek: 3)  ABC İşletmesi 24.10.2021 Tarihinde Akbank Hesabından Satıcılara 2.000 TL Havale Göndermiştir.

—————— 24/10/2021 ——————

320 SATICILAR     2.000

               102 BANKALAR             2.000

                102.02 Akbank Hesabı

———————— / ————————

                      102 BANKALAR HESABI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

VUK’nun 281. Maddesinde, ” Alacaklar Mukayyet Değeriyle değerlenir. Mevduat ve kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır ” hükmüne yer verilmiştir. Bankalardaki yabancı paralı mevduat ise, dönem sonlarında değerleme kuru ile bilanço günündeki değerine getirilir. Değerleme sonucu hesapta Kambiyo karı oluşur ise borçlandırılır. Kambiyo zararı oluşursa alacaklandırılır.

Saygılarımla, Cahide ORAL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji