Professionel English Mesleki İngilizce Dönüştürme

Professionel English - Mesleki Ingilizce ( Dönüştürme )
Professionel English - Mesleki Ingilizce ( Dönüştürme )

Professionel English – Mesleki Ingilizce ( Dönüştürme )

 

Convertible bonds                 : Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil

Convertible debt                   : Dönüştürülebilir borç (UMS 33)

Convertible instruments        : Dönüştürülebilir araçlar (UMS 33)

Convertible preference share : Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi (UMS 33)