108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABININ (OTHER LIGUID ASSETS) NİTELİĞİ, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

                            108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

Dönen Varlıklar Ana Hesap Grubunun (1) Hazır Değerler Grubunda (10) yer  alan, Diğer Hazır Değerler Hesabı (108); Kasa, Bankalar, Alınan Çekler, Verilen Çekler gibi hazır değerler hesap grubu hesaplarına dahil edilemeyen değerlerin izlendiği hesaptır.

Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi),  Kredi kartı ile yapılan satışlar vb. kıymetler bu hesapta izlenir.

                       108 Diğer Hazır Değerler Hesabının İşleyişi

Aktif karakterli olan Hazır Değerler alındığında hesaba borç, elden çıkarıldığında veya tahsil edildiğinde ise hesaba alacak kaydedilir.

   108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Borç Tarafına Yazılan işlemler

Diğer Hazır Değerler hesabının borç tarafına yazılan işlemler, hazır değerler hesabı bakiyesini arttırmaktadır.

  • Kredi kartı ile tahsil edilen alacaklar,
  • İşletmenin almış olduğu menkul kıymete ait faiz ya da kar payı  kuponu sahibi olması,
  • İşletmenin bir alacağına veya borcuna karşılık meblağı posta havalesi / posta çeki ile göndermesi,
  • Damga pulu alınması.

 

           108 Diğer Hazır Değerler Alacak Tarafına Yazılan işlemler

Diğer Hazır Değerler hesabının alacak tarafına yazılan işlemler, hazır heğerler hesabı bakiyesini azaltmaktadır.

  • Kredi kartı ile yapılan tahsilatların bankadan tahsil edilmesi,
  • Menkul kıymet kuponlarının tahsil edilmesi,
  • Gelen Posta Havalesinin / posta çekinin tahsil edilmesi,
  • Damga pulunun kullanılarak envanterden çıkarılması.

       108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Örnek Yevmiye Kayıtlar

Örnek: 1) ABC işletmesi 10.000 TL KDV hariç inşaat malzemesi satışı yapmıştır. Karşılığında pos ile tahsilat yapmıştır. (KDV : %18)

—————— //——————

  1. Diğer Hazır Değerler      11.800

600.Yurtiçi Satışlar                           10.000

391.Hesaplanan KDV                      1.800

———————— / ————————

Örnek:2) XYZ İşletmesi 500 TL tutarında posta havalesini nakit olarak almıştır.

—————— //——————

100 Kasa Hesabı          500

        108.Diğer Hazır Değerler             500

               ———————— // ————————

Örnek:3) C İşletmesi  2.000 TL lik damga pulunu nakit olarak satın almıştır.

—————— //——————

  1. Diğer Hazır Değerler             2.000

                                     100 Kasa Hesabı          2.000

                       ———————— // ————————

Saygılarımla, Cahide ORAL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji