Sağlık Hizmet Bedeli Borçlarının Silinmesi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

31/12/2021 tarihine kadar tahsil edilememiş sağlık hizmet bedellerinin %50’sinin bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi hâlinde, alacak tutarı 10.000 Türk lirası ve altında ise tamamı resen terkin edilir; alacak tutarının yarısının 10.000 Türk lirasının altında olması hâlinde 10.000 Türk lirası terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir.

23/06/2022 Tarihli
31875 Nolu Resmi gazete

Saygılarımla, SMMM Cahide ORAL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji