Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik (VUKMadde 226/A)

e defterlerde defter tasdik
e defterlerde defter tasdik
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik (VUKMadde 226/A)

Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan yetki kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması, elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde onaylanması bu Kanun uygulamasında tasdik hükmündedir.
Berat ve onayın belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde alınmaması veya yapılmaması durumunda defterler tasdik ettirilmemiş sayılır.

SMMM
CUMA KOÇAK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji