GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ KILAVUZU

Başkanlığımızın yayınlamış olduğu GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ 1 Sıra No’lu Genel Tebliğ gereği mükelleflerimize yardımcı olmak adına bu kılavuz hazırlanmıştır.

Bilindiği gibi 7166 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11. maddesi değiştirilmiştir. İlgili madde kapsamında beyannameler Çevre Bakanlığı tarafından değil;  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu hakkında yayınladığı duyuru gereği; Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermesi gereken gerçek veya tüzel kişiler tarafından Çevre Bakanlığına verilen Ocak 2019 dönemine ait beyannamelere tahakkuk fişi kesilmemesi nedeni ile Ocak 2019 dönemi için Gelir İdaresi Başkanlığına yeniden beyanname verilecektir.

İlk üç ay için mükelleflerimiz(2019 yılı Ocak, Şubat, Mart) her ay’ı ayrı satırda göstermek koşulu ile tek beyanname verecekler ve tek tahakkuk alacaklardır. Bu 3 ay içinde bilgi olmayan ay yazılmayacaktır.

Örnek Mükellef Ocak ayında poşet satışı yok

Şubat ve Mart ayında poşet satışı mevcut ise beyannameye Ocak ayı yazılmayacak Şubat ve Mart ayı yazılacaktır.

Mükelleflerimiz vergi dairesine gitmeden beyannamesini elektronik ortamda verebilecektir.

Kurumlar vergisi mükellefleri aylık, diğerleri 3 aylık beyanname vereceklerdir.

Beyannamenin zamanında verilmemesi veya ödenmemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu geçerli olacaktır.

Aracılık Sorumluluk sözleşmeleri olan meslek mensuplarının yeni bir Aracılık Sorumluluk sözleşmesi imzalamalarına gerek yoktur.

Mükellefiyetin Açılması :

Hiçbir mükellefimiz için poşet beyannamesi vermesi için resen mükellefiyet açılmamaktadır. Mükellef beyanname verdiği dönemde mükellefiyet otomatik olarak tarafımıza (Gelir İdaresi tarafından ilgili vergi dairesinde) açılacaktır.

Mükellefiyetin Kapatılması

Beyanname vermesi nedeni ile ilgili vergi dairesinde mükellefiyet açılan gerçek ve tüzel kişiler mükellefiyetlerini kapatmak istemeleri durumunda  bağlı olduğu  vergi dairesine müracaat ederek bu vergi türünden mükellefiyetini  kapatacaktır.

Örnek :  Mükellef  Nisan 2019 ayında Ocak, Şubat, Mart için beyanname vermiş olduğunu kabul edelim. Daha sonra kağıt poşet kullanmaya karar vermesi nedeni ile poşet  beyannamesi vermeyecek ise ilgili vergi dairesine müracaat ederek poşet beyannamesi  vergi türünden mükellefiyetini kapattıracaktır.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

 

  1. Genel Bilgiler Kulakçığı

Genel Bilgiler kulakçığı İdari Bilgiler, Vergi Sorumlusu ve      Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır. bölümlerinden oluşmaktadır.

 

1.1.İdari Bilgiler

Vergi Dairesi ve Dönem Tipi alanlarından oluşmaktadır.

1.1.1.Vergi Dairesi:

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,

-Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar (adi ortaklıklar dahil) ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu vergi dairesini seçecektir.

 

 

 1.1.2. Dönem: Dönem olarak kurumlar vergisi mükellefleri aylık, diğerleri 3 aylık seçecektir.

 Bu ay beyanname verecek  kurumlar vergisi Mükellefleri Dönem tipi  Aylık ,ay olarak (Mart) ayını seçecekler. Diğer mükellefler ise Dönem  Tipi olarak 3 aylık Başlangıç ay olarak OCAK Seçerek beyannamelerini dolduracaklardır.

1.2. Vergi Sorumlusunun: Vergi Sorumlusu olarak beyanname veren kişilerin bilgisi yazılacaktır.

1.3.        Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır.: Mükellefimiz beyanname vermeyeceği dönem için BEYAN EDİLECEK BİLGİM BULUNMAMAKTADIR kutucuğunu seçerek işaretlemek zorundadır.

ÖNEMLİ: GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİ İLGİLİ YÖNETMELİK GEREĞİ  VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLANLAR, BEYAN DÖNEMİ İÇERİSİNDE PLASTİK POŞET SATIŞI YAPMAMIŞ OLSALAR DAHİ GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİ VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER.

MÜKELLEFLER AYLIK VEYA ÜÇAYLIK DÖNEM İÇİN POSET SATIŞI YAPMAMIŞ İSELER İLGİLİ BEYANNAMENİN “BEYAN EDİLECEK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BULUNMAMAKTADIR” SEÇENEĞİ İŞARETLENEREK GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KISACA İLGİLİ DÖNEMDE VEYA DÖNEMLERDE POSET SATIŞI MEVCUT DEĞİLSE BOŞ BEYANNAME VERMELERİ GEREKİR.

 

  1. Poşete Ait Bilgiler Kulakçığı

2.1.Poşetin Temin Edildiği Ülke: Bu alana bilgi seçim yapılarak girilebilir. Poşet Yurtdışından temin edilmiş ise Yurtdışı, Yurtiçinden temin edilmiş ise yurtiçi işaretlenecektir.

2.2.Temin Edildiği İl Kodu: Poşet yurtiçinden temin edilmiş ise ilgili il kodu seçilecektir.

2.3.Poşet Temin Edilen Kişinin TC / Vergi Kimlik Numarası, Firmanın Vergi Kimlik Numarası: Poşet temin edilen gerçek kişi ise gerçek kişinin T.C. Kimlik Numarası veya vergi kimlik numarası, poşet temin edilen tüzel kişilik ise tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası yazılacaktır.

Poşet alınan kişinin vefat etmiş olması veya beyanname verilen dönemde işyerinin kapalı olması durumunda (mükellefiyetinin kapalı olması durumunda) beyanname hata verecektir.  

01.01.2019 tarihinden önce alınmış(STOK tan kullanılan) poşetler için Poşet Temin Edilen Kişinin TC / Vergi Kimlik Numarası, Firmanın Vergi Kimlik Numarası alanına beyanname veren gerçek veya tüzel kişi kendi vergi kimlik numarasını yazacaktır.

 

2.4.Poşet Temin Edilen Firmanın Unvanı/Adı Soyadı: Bu alana 56 karakter bilgi yazılabilir.

 

2.5.Aylar: İlk üç ay için mükelleflerimizin tamamı 24 Nisan 2019 saat 23.59’a kadar verecekleri beyannamede Ocak, Şubat ve Mart aylarını ayrı ayrı seçerek dolduracaklardır.

Daha sonraki aylar için kurumlar vergi mükellefleri beyanname verdikleri döneme ait ay’ı seçecekler. Diğer mükellefler ise beyanname verdikleri 3 aylık döneme ait her ay için ayrı ayrı satır açacaklar ve istenilen bilgileri her ay için ayrı ayrı girerek beyannamelerini dolduracaklardır.

 

2.6.Ay İçinde Satılan Poşet Adedi:  Ay içinde kaç adet poşet satılmış ise o sayı yazılacaktır.

2.7.Poşetten Elde Edilen Geri Kazanım Tutarı: Ay içinde satılan poşet adedi ile 15 kuruşun çarpımı sonucu bulunan tutar program tarafından otomatik olarak yazılır. Bu alana mükellef tarafından herhangi bir bilgi girişi yapılamaz.

2.8.TOPLAM: Tüm aylara ait geri kazanım katılım payı tutarı toplamı program tarafından otomatik olarak yazılır.

  1. Düzenleme Bilgileri Kulakçığı

Bu kulakçık Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ve Beyannameyi Düzenleyen bölümlerinden oluşur.

 

3.1. Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği: Beyannamenin hangi sıfatla verildiğinin belirlenmesine yönelik seçeneklerden Mükellef, Mirasçısı, Kanuni Temsilcisi (Veli, Vasi, Kayyum) ) beyannameyi verenin durumuna uygun olanı işaretlenerek istenilen bilgiler girilmelidir.


 

3.2. Beyannameyi Düzenleyen: Bu bölümde beyannameyi düzenleyen kişinin bilgilerinin gösterildiği bölümdür. Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanları bulunur. Beyannameyi Düzenleyene ilişkin istenilen bilgiler girilmelidir.

 

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ile ilgili soru, sorun ve önerileriniz için 0 312 302 1663, 0 312 302 17 65, 0 312 302 1753 telefon numaralarını arayabilirsiniz.

 

KAYNAK : GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ KILAVUZU

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

 

 

 

 

 

Paylaş
Önceki İçerikMUHASEBE MANİPÜLASYONU
Sonraki İçerik03.05.2019 Tarihli İş İlanları
Mali Müşavir Nihal Bilada,aslen Nevşehir’li olup 14.10.1993 yılı İstanbul doğumludur. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu üstün başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak İstanbul’da Mali Müşavirlik ofisinde defter tutma ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir. Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte, www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır.Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları(T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı) yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürüdrmekte ve kdv iadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır. 2019 Yılında Kamu Gözetim Kurumu’nun düzenlediği Bağımsız Denetçilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile Bağımsız Denetçi Stajyeri olmaya hak kazanmıştır. https://muhasebebilenler.com/?s=nihal+bilada E-Posta➡️nihal@biladamusavirlik.com **Facebook Profil➡️ Bilada Mali Müşavirlik ** Facebook Sayfa➡️Bilada Mali Müşavirlik ** İnstagram➡️@biladamalimusavirlik ** Twitter➡️@bledanihal ** Linkedin➡️Nihal Bilada **