MESLEĞE YENİ BİR UNVAN E-MALİ MÜŞAVİR

MESLEĞE YENİ BİR UNVAN E-MALİ MÜŞAVİR

Teknoloji daha önceki zamanlarda kendini yüz yılda bir yenilerken (yani bir asırda bir) şimdi bu sayı sırasıyla elli, yirmibeş, on ve 1 yıla kadar düştü. Her an yeni bir icat, daha kapsamlı bir yazılım programı çıkıyor ve bir öncekini kaldır at mantığı ile işliyor. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki yapay zekâ tam anlamıyla olmasa da artık hayatımızda. Özellikle iş dünyası teknolojinin nimetlerinden, sonuna kadar faydalanmanın peşinde haklı olarak. Küresel ekonomiler, büyüyen devletler daha fazla üretmenin amacını güdüyor.

Durum böyle olunca hızla başka bir hal alan dünya içinde dijital gelişmelerin herkese ve her mesleğe kazandırdıkları, kaybettirdikleri olduğu gibi mesleğimize de bizlere de değişimler ile beraber geldi. Bizden bir nesil öncesinde daktilo kullanan insanlar büyük maaşlar ile istihdam edilirken, şimdi kaç üniversiteden mezun olduğun, kaç dil bildiğin, kaç tane program kullanabildiğin önem kazanmıştır. Yani daha çok bilgi, gerekli hale gelmiştir. İş dünyasının vazgeçilmezi olan çalışanlar ileriye gitmek istiyorsa teknoloji ile koordineli ilerlemek zorundadır. Aynı durum gerek Mali Müşavir olsun, gerek aday meslek mensupları gerek yeminli mali müşavirler olsun birçok meslektaşımızı yakından ilgilendirmeye başlamıştır. Meslek yaşantımıza hızlı bir adım atan E-Defter, E-Fatura gibi yenilikler ülke ekonomi sisteminde yerini almış bulunmaktadır. Daha başka gelişmeleri sayın maliye bakanımız, gelir idaresi başkanları ve SGK yöneticilerinden duymaktayız. Bizler de meslek mensupları olarak teknolojiye kayıtsız kalmamız imkânsız aynı zamanda gereksiz hale gelmiştir. Evvel zamanda beyanname vermek yeterli iken, günümüzde hem piyasa ihtiyaçları, hem de mükelleflerin beklentileri değişmiştir. Analiz yapabilen, işletmeyi yönlendiren, kredi kurumlarına karşı fikir sahibi olan mali müşavirlere ihtiyaç en üst seviyededir.

Örneğin bir mobilya üreticisi geçmiş zamanda üretip ülke hatta şehir içinde ürününü pazarlamayı hayal ederken, şimdi ki yeni girişimciler yurtdışı bağlantıları kurmayı hedefliyor. Bunu yaparken gümrük işlemleri, ihracat, ithalat rejimi, finans sağlama yollarını, yurtdışı ülke mevzuatını bilen bilgi saylayıcısına ihtiyaç duyuyor. Doğal olarak mali müşavirinden yardım istiyor. İstediğini bulamayınca muhasebe birimini çok cüzi rakamlar ile tutturup, bu konuda danışmanlık veren firmalara hatırı sayılır rakamlar ödüyor. Aynı zamanda internet üzerinden satışlara uygulanan vergi rejimleri ve ithalat işlemleri yine aynı bilgi saylayıcılarına olan ihtiyacı artırmaktadır.

İnternet kullanımı ile bazı istatistiklere göz atacak olursak;

2018 yılının İnternet, sosyal medya ve mobil kullanıcı istatistikleri;

We Are Social 2019 Dünya İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanıcı İstatistikleri

  • 38 milyar İnternet kullanıcısı, dünya nüfusunun %56’sı
  • 48 milyar sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %45’i
  • 11 milyar mobil kullanıcısı, dünya nüfusunun %67’si
  • 25 milyar mobil sosyal medya kullanıcısı,dünya nüfusunun %42’sini ifade etmektedir.

2018 verilerle karşılaştıracak olursak en büyük artış internet kullanıcı sayısında olmuştur.

  • 02 milyar internet kullanıcısı, dünya nüfusunun %53’ü
  • 19 milyar sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %42’ si
  • 13 milyar mobil kullanıcısı, dünya nüfusunun %68’ i
  • 95 milyar mobil sosyal medya kullanıcısı,dünya nüfusunun %39’unu ifade etmektedir.

We Are Social 2019 Dünya İnternet İstatistikleri Yıllık Büyüme

 

Oranları

 

 

Mobil Kullanım Trafiği

We Are Social 2019 Dünya Yıllara Göre Mobil Kullanıcı Trafiği

Yıllar içerisinde web site trafiklerinin mobil payı artmaktadır. 2009 yılında web site trafiklerinin mobil payı %1 bile değilken, 2017 yılı itibariyle web site trafiklerinin yarısı mobilden sağlanmaktaydı. 2018 yılında ise bu oran %71’lere ulaşmış durumda.

 

 

E-Ticaret İstatistikleri

We Are Social 2019 Dünya E-Ticaret İstatistikleri

E-Ticaret Sektörleri

We Are Social 2019 Dünya E-Ticaret Harcamaları

2017 E-Ticaret istatistiklerine göre en çok harcama moda ve güzellik malzemelerine yapılmıştı. 2018 yılında da harcamalar yine en çok moda ve güzellik malzemelerineyapılmış. Bu harcamalar geçen yıl ile kıyaslandığında;

We Are Social 2019 Dünya E-Ticaret Harcamalarındaki Yıllık Artış

En yüksek artış yine moda ve güzellik malzemelerinde gerçekleşmiş. En az artışa sahip harcama alanı ise müzik sektöründe gerçekleşmiş. Geçen yıl ise en düşük artış oyun sektöründe gerçekleşmişti.

We Are Social 2019 Dünya E-Ticaret Tüketim Malları Satın Alım İstatistikleri

2018 E-Ticaret istatistiklerine göre tüketim mallarına yapılan harcamalar %37’i artarak 1.78 trilyon dolarlık bir harcama gerçekleşmiş.

 

We Are Social 2019 Dünya İnternet Kullanıcılarının Yaş Dağılımları

Sosyal medya kullanım istatistikleri ve İnternet kullanım istatistiklerinin yaş dağılımına baktığımızda İnternet kullanımının neredeyse çocukluktan başladığını görüyoruz.

We Are Social 2019 Dünya İnternet Kullanımı İstatistikleri Yaş Grubu Dağılımı – 2

Dünyada İnternet Kullanım İstatistikleri 

We Are Social 2019 Dünyada İnternet Kullanım İstatistikleri

Dünya İnternet kullanım istatistiklerine baktığımızda genel kullanıcı sayısı toplamda 4.38 milyar kişi ki bu oran dünyanın yarısından fazlası anlamına geliyor. Mobil internet kullanıcı sayısı ise 3.98 milyar. Bu oran dünya internet kullanıcı sayısının neredeyse yarısının mobil kullanıcı olduğunu göstermektedir.

Sosyal Medya İstatistikleri

We Are Social 2019 Dünya Sosyal Medya İstatistikleri

2017 yılı sosyal medya istatistikleri verilerine göre dünyada 3.2 milyar sosyal medya kullanıcısı bulunmaktaydı. 2018 sosyal medya istatistiklerinde bu sayı 3.48 milyara ulaşmış durumda. Dünya genelinin %45’i sosyal medya kullanıcı ve mobil sosyal medya kullanıcı sayıları ise 3.2 milyara ulaşmış durumdadır.

En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları

We Are Social 2019 Dünyada En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları

2017 yılında Facebook istatistikleri incelendiğinde 2.1 milyar kullanıcı ile lider konumundaydı. 2018 sosyal medya kullanım istatistiklerine göre Facebook 2.27 milyar kullanıcı ile yine birinci sırada karşımıza çıkıyor. En çok kullanılan ikinci platform olan Youtube‘u Instagram takip ediyor. Bu sıralamanın geçen seneki sosyal medya istatistikleri ile aynı olduğunu görüyoruz. Ancak geçen yıl Tumblr kullanıcı sayısı Twitterkullanıcı sayısının önüne geçmişti. Bu yıl Tumblr listede bulunmuyor.

Not: 2017 sosyal medya istatistiklerine göre Tumblr kullanıcı sayısı 794 milyondu.

2018 Facebook İstatistikleri

We Are Social 2019 Dünya Facebook İstatistikleri

Aylık aktif Facebook kullanıcı sayısı 2.12 milyar ulaşmış durumda. 2018 yılında Facebook’un toplam kullanıcı sayısının %56’sı erkek, %44’ü bayandı. Bu durum bu yılda devam ediyor.

Facebook Kullanıcıları Yaş Dağılımları

We Are Social 2019 Dünya Facebook Kullanıcı Yaş Dağılımları

Facebook kullanıcılarının geneli 18-34 yaş grubu arasındadır. Facebook pazarlamaçalışmalarında hedefleme yaparken bu istatistiği dikkate almanızı öneririm.

Facebook Kullanım Araçları

We Are Social 2019 Dünya Facebook Kullanım Araçları İstatistikleri

Facebook kullanıcılarının %96’sı bu platformu mobil araçlar üzerinden kullanmaktadır. Bu kullanıcı sayısı olarak 2 milyar kullanıcı demek! Facebook reklamlarınızı tasarlarken bu istatistik size önemli ipuçları verecektir.

Instagram İstatistikleri

We Are Social 2019 Dünya Instagram İstatistikleri

2018 Instagram kullanıcı istatistiklerinde durum biraz farklı. Geçen yılın verilere göre Instagram 800 milyon kullanıcıya sahipti ve kadın-erkek kullanıcı dağılımı neredeyse birbirine eşit olarak dağılmaktaydı. Instagram’ın kendi açıklamasında kullanıcı sayısının 1 milyar olduğu duyurulmuştu. Ancak raporda toplam Instagram kullanıcı sayısı 894 milyon olarak açıklandı.

 

 

 Instagram Kullanıcılarının Yaş Dağılımı

We Are Social 2019 Dünya Instagram Kullanıcılarının Yaş Dağılımı

Instagram kullanıcılarının 1/3’ü 18-34 yaş grubu arasındadır.. Kullanımı oldukça yaygın olan Instagram‘ın Facebook‘a göre yaş grubu arttıkça kullanım oranının düştüğü görülmektedir.

Twitter İstatistikleri

We Are Social 2019 Dünya Twitter Kullanıcı İstatistikleri

2018 Twitter kullanıcı istatistiklerine göre 250 milyon kullanıcısı olan Twitter’ı %65.5 lik dağılımla erkeklerin yoğun olarak kullandığı platform olduğunu görüyoruz. Diğer mecralara göre cinsiyet dağılımının en farklı olduğu mecra yine Twitter olarak karşımıza çıkıyor.

Twitter Kullanıcılarının Yaş Dağılımı

We Are Social 2019 Dünya Twitter Kullanıcılarının Yaş Dağılımı

Twitter kullanıcılarının 1/3’ü 25-34 yaş grubu arasındadır. Twitter’ın diğer mecralara göre yaş olarak daha yüksek bir kitleye hitap eden bir mecra olduğunu söyleyebiliriz.

Snapchat İstatistikleri

We Are Social 2019 Dünya Snapchat Kullanıcı İstatistikleri

Snapchat kullanıcı istatistiklerini bu yıl ilk kez yayınladı. Verilere göre 306 milyon kullanıcıya sahip platformda kadınların daha çok kullandığı bir platform Snapchat

Snapchat Kullanıcılarının Yaş Dağılımı

We Are Social 2019 Dünya Snapchat Kullanıcılarının Yaş Dağılımı

Snapchat kullanıcılarının yaş dağılımı diğer mecralardan oldukça farklı. Rapora göre her yaş grubu için hemen hemen aynı dağılıma sahip olduğunu görebiliyoruz.

LinkedIn İstatistikleri

We Are Social 2019 Dünya LinkedIn Kullanıcı İstatistikleri

LinkedIn kullanıcı istatistiklerini de yayınladı. Verilere göre 604 milyon kullanıcıya sahip platformda yine erkek kullanıcıların biraz daha fazla olduğunu görüyoruz.

LinkedIn Kullanıcılarının Yaş Dağılımı

We Are Social 2019 Dünya LinkedIn Kullanıcılarının Yaş Dağılımı

LinkedIn kullanıcılarının 1/3’ü 18-34 yaş grubu arasındadır.

Mobil Kullanıcı İstatistikleri

We Are Social 2019 Dünya Mobil Kullanıcı İstatistikleri

Mobil kullanıcı sayısı her yıl düzenli olarak artmaktadır. 2018 mobil kullanıcı istatistiklerine baktığımızda da mobil kullanıcı sayısının 5.1 milyar olduğunu görmekteyiz. Görüldüğü üzere bu oran dünya nüfusunun %67’sine denk geliyor.

Mobil Kullanıcı Araçları

We Are Social 2019 Dünya Mobil Araçların Kullanım İstatistikleri

Mobil kullanıcılarının hiç kuşkusuz en çok kullandığı araç akıllı telefonlar. Mobil kullanıcıların %67’si akıllı cihaz kullanıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mobil Uygulama İstatistikleri

We Are Social 2019 Dünya Mobil Uygulama İstatistikleri

2018 mobil uygulama istatistiklerine baktığımızda geçen yıl boyunca toplam 194 milyar uygulama indirilmiş. Mobil uygulamalara harcanan para miktarı ise 101 milyar dolar. Gelecek mobilde!

Mobil Kullanım Trafiği

We Are Social 2019 Dünya Yıllara Göre Mobil Kullanıcı Trafiği

Yıllar içerisinde web site trafiklerinin mobil payı artmaktadır. 2009 yılında web site trafiklerinin mobil payı %1 bile değilken, 2017 yılı itibariyle web site trafiklerinin yarısı mobilden sağlanmaktaydı. 2018 yılında ise bu oran %71’lere ulaşmış durumda.

E-Ticaret İstatistikleri

We Are Social 2019 Dünya E-Ticaret İstatistikleri

E-Ticaret Sektörleri

We Are Social 2019 Dünya E-Ticaret Harcamaları

2017 E-Ticaret istatistiklerine göre en çok harcama moda ve güzellik malzemelerine yapılmıştı. 2018 yılında da harcamalar yine en çok moda ve güzellik malzemelerineyapılmış. Bu harcamalar geçen yıl ile kıyaslandığında;

We Are Social 2019 Dünya E-Ticaret Harcamalarındaki Yıllık Artış

En yüksek artış yine moda ve güzellik malzemelerinde gerçekleşmiş. En az artışa sahip harcama alanı ise müzik sektöründe gerçekleşmiş. Geçen yıl ise en düşük artış oyun sektöründe gerçekleşmişti.

We Are Social 2019 Dünya E-Ticaret Tüketim Malları Satın Alım İstatistikleri

2018 E-Ticaret istatistiklerine göre tüketim mallarına yapılan harcamalar %37’i artarak 1.78 trilyon dolarlık bir harcama gerçekleşmiş.

 

Rakamlardan da anlaşılacağı üzerine internet ve E hayat artık bizim bir parçamızdır. Mesleğe dönüp baktığımızda Mali müşavirlik denince ilk akla gelen büro içerisinde dosyalara gömülmüş, sürekli beyanname veren bir suret geliyor herkesin aklına. Evet durum böyle ama şimdilik. Çünkü büroculuk devri yavaş yavaş bitmeye başlamıştır ve bitecektir. Çünkü mali müşavirlik isminin akıllarda daha vizyonlu, prestijli hal almasının zamanı gelmiş yahut çoktan geçmiştir. Defter tutan kişinin mali müşavir adı ile anılması ortadan kalkmalı; mali projeler üreten, meslektaşı ile aynı çalışma alının da farklı uzmanlık alanları kazanabilen, kişilerin ön plana çıkması teknolojiyi birebir uyumlu kişilerin bu meslekte yerini alması gerekmektedir. Excel dahi kullanamayan ve milattan önceden kalmış ofisinde her türlü gelişmelerden uzak kalmış meslektaşlar en geç 10 yıl içerisinde silinip gidecektir. Teknolojinin bu hızına dayanamayacaklar haliyle. Geriden gelen genç meslektaşlar ise köhne büroculuk anlayışını kafalarından silerek, yeni E ofisler içinde E Mali Müşavirler yetişmeli mesleğimiz hak ettiği yerde olmalıdır. Haksız rekabet, düşük fiyatlara defter tutmak, mükellef bulamamak gibi meslek sorunlarımız vizyon değişikliği ile değişmesi gerekmektedir. Aksi halde günden güne eriyen, itibarını kaybeden bir meslek olacaktır.

TUNA AYDIN