Poşet Beyannamesi ve Ödeme Süreleri Değişti

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Poşet Beyannamesinde beyan verme zamanları ve geri kazanım katkı payı ödeme tarihleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile değişti.

POŞET BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Teklif ile poşet beyannamesi dönemi olan 2019 yılının Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenecek.

Poşet Beyannamesi KDV Beyanı ile Birlikte mi verilecek?

Poşet Beyannamesine süre uzatımı geldi. Poşet Beyannamesi KDV Beyannamesine eklenmesi gündem de.

Poşet Beyannamesi uzatıldı mı? Kimler Poşet Beyannamesi verecek? Poşet Beyannamesi ne zaman verilecek? Poşet Beyannamesi kalktı mı? gibi onlarca soru cevaplarına tam olarak ulaşamadan Poşet Beyanında yeni yöntemler gelişti.

Poşet Beyannamesi ve Ödeme Süreleri Değişti

Poşet Beyannamesi Kalkacak mı?

Aslında en mantıklısı olan poşet beyannamesinin KDV Beyannamesine eklenecek bir satır ile beyan edilmesi görüşü ağırlık kazandı.

15 Şubat tarihinde verilmesi gereken Poşet Beyannamesini kimi mükellefler zamanında verirken büyük bir kısım Poşet Beyannamelerini vermedi. Açıklamalara göre verilen Poşet Beyannamesin 140 bin mükellef bildirimde bulundu.

Poşet Beyannamesinde Son Durum

Meslek kuruluşlarında poşet beyannamesine müdahil olması ile birlikte önceklikle Poşet Beyannamesi verme süresinin ertelenmesi gerektiği vurgulandı ve Akparti Grubu tarafından verilen torba yasa teklifi ile Poşet Beyannamesinde Ocak ve Şubat 2019 döneminin 24 Nisan’a kadar ertelenmesi Mesliste görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonunda bekleyen Poşet Beyannamesi uzatma teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Poşet Beyannamesi Nasıl Verilecek?

Mükellefler halan Resmi Gazete’de yayınlanacak Poşet Beyannamesi uzatma kararını beklerken Poşet Beyanının kdv Beyannamesine eklenecek bir satır ile verilmesi gündeme geldi. Şimdi Poşet Beyannamesinde bir soru daha oluştu: Poşet Beyannamesi KDV Beyanı ile birlikte mi yapılacak?

Poşet Beyannamesinde tartışma ve bilinmezlik halen devam ederken mecut yasa ve teklifler düzeyinde Poşet beyannamesi haberlerini aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

 Poşet beyanname verme ve Ödeme Süreleri değişti.

Çevre Kanunu kapsamında “geri kazanım katılım” payları, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 24’üncü gününün sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olacak. Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasıladan, istihdam edilen işçi sayılarını dikkate alarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek ya da tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya ya da zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Plastik Poşet Beyannamesi

Poşet Beyannamesi ve Poşet Beyan Ücreti hakkında açıklama

Poset Beyannamesi Ertelendi Geri Kazanim Katki Payi Ertelendi Ancak Ne Gariptir ki Gec Ertelendi

POŞET ÜCRETİ VE POŞET BEYANNAMESİ

Kaynak :Muhasebe Web

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikMBT Anlasmalı Kurumlar Egs Ofis’ten Kırtasiye Malzemelerinde MBT Uyelerine Ozel Indırım
Sonraki İçerik21.02.2019 Tarihli İş İlanları
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada