İS SÖZLESMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNAT TUTARLARİ

bildirim ve ihbar
bildirim ve ihbar

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI

 

4857 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre;

Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Buna göre ; bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak :

1 – Sözleşme Süresi     6 Aydan az sürmüş İşçi için                     2 hafta
2 – Sözleşme Süresi     6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için     4 hafta
3 – Sözleşme Süresi    1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için      6 hafta
4 – Sözleşme Süresi    3 yıldan fazla sürmüş işçi için                   8 hafta                         sonra feshedilmiş sayılır.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

 

Sözleşme Süresi                     Bildirim Süresi                     İhbar Tazminat Tutarları

6 Aydan az ise                            2 Hafta                               2 Haftalık Ücret
6 Aydan 1,5 yıla kadar ise           4 Hafta                               4 Haftalık Ücret
1,5 Yıldan 3 Yıla kadar ise           6 Hafta                               6 Haftalık Ücret
3 Yıldan Fazla ise                       8 Hafta                               8 Haftalık Ücret

 

İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

 

ÖRNEK : Son 30 günlük brüt maaşı 3.000 TL olan ve 5 yıl çalışan bir işçiye ödenecek ihbar tazminatı 8 haftalık brüt ücreti kadar olmalıdır.

3.000 TL /30 Gün = 100 TL günlük

100 TL X 7 Gün = 700 TL haftalık

8 Hafta X 700 TL = 5.600 TL Brüt İhbar Tazminatı

Gelir Vergisi : 5.600 X %15 = 840 TL

Damga Vergisi : 5.600 X % 0,66 = 36,96 TL

Buna göre ; 5600 – (840+36,96) = 4.723,04 TL Net İhbar Tazminatı ödenmelidir.

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

ESNA AYGÜN