İS SÖZLESMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNAT TUTARLARİ

bildirim ve ihbar
bildirim ve ihbar
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI

 

4857 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre;

Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Buna göre ; bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak :

1 – Sözleşme Süresi     6 Aydan az sürmüş İşçi için                     2 hafta
2 – Sözleşme Süresi     6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için     4 hafta
3 – Sözleşme Süresi    1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için      6 hafta
4 – Sözleşme Süresi    3 yıldan fazla sürmüş işçi için                   8 hafta                         sonra feshedilmiş sayılır.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

 

Sözleşme Süresi                     Bildirim Süresi                     İhbar Tazminat Tutarları

6 Aydan az ise                            2 Hafta                               2 Haftalık Ücret
6 Aydan 1,5 yıla kadar ise           4 Hafta                               4 Haftalık Ücret
1,5 Yıldan 3 Yıla kadar ise           6 Hafta                               6 Haftalık Ücret
3 Yıldan Fazla ise                       8 Hafta                               8 Haftalık Ücret

 

İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

 

ÖRNEK : Son 30 günlük brüt maaşı 3.000 TL olan ve 5 yıl çalışan bir işçiye ödenecek ihbar tazminatı 8 haftalık brüt ücreti kadar olmalıdır.

3.000 TL /30 Gün = 100 TL günlük

100 TL X 7 Gün = 700 TL haftalık

8 Hafta X 700 TL = 5.600 TL Brüt İhbar Tazminatı

Gelir Vergisi : 5.600 X %15 = 840 TL

Damga Vergisi : 5.600 X % 0,66 = 36,96 TL

Buna göre ; 5600 – (840+36,96) = 4.723,04 TL Net İhbar Tazminatı ödenmelidir.

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

ESNA AYGÜN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji