A.S. ve LTD. DEFTERLERİNDE KAPANİS VE ARA TASDİKİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

A.Ş. KARAR DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİ ve ARA TASDİKLER 31.01.2019 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKİR

 

KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER:

 

A.Ş. YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ

 

1- Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler: Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna (31.01.2019 tarihine ) kadar yapılması gerekir.

 2- Limited Şirketler:

Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna (31.01.2019 tarihine) kadar yapılması zorunludur. Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur.

YUKARIDAKİ DEFTERLER DIŞINDAKİ DEFTERLER KAPANIŞ TASDİKİNE TABİ DEĞİLDİR.

ARA TASDİK (ONAY YENİLEME):

YEVMİYE Defteri, Defter-i KEBİR, ENVANTER Defteri, DAMGA VERGİSİ Defteri, YÖNETİM KURULU KARAR Defteri’nin, Yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak/2019) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. (VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tic. Defter İlişkin Tebliğ/Md. 16.)

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Saygılarımla,

 

S.M.Mali Müşavir

Beyhan DOĞDU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji