GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU (GTİP) NUMARASI

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU (GTİP) NUMARASI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU (GTİP) NUMARASI NEDİR?
GTİP numarası bir eşyanın 12 haneli numarasıdır.
Mükellefler, ithal ya da yurtiçi teslimde bulundukları bir eşyanın GTİP numarasının tespiti için Ticaret Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bu eşyaya ilişkin teknik bilgilerin de yer aldığı kataloglar ile diğer ayrıntılı bilgi/belgelerle başvurmak suretiyle bağlayıcı tarife bilgi talebinde bulunarak GTİP numarası tespit ettirebilirler.
Saygılarımla,
SMMM Sibel TANER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji