KONSERLERİNE BILETLE GIRILEN YABANCI MÜZIK SANATÇILARININ VERGILENDIRILMESI

konser
konser
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KONSERLERİNE BİLETLE GİRİLEN YABANCI MÜZİK SANATÇILARININ VERGİLENDİRİLMESİ

 

  Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli Üyeleri,

   Bildiğiniz gibi Gelir Vergisi Kanunun 66. Maddesinin 4. Maddesi Konser veren müzik sanatçılarını Serbest Meslek Erbabı olarak tanımlamıştır. Bu durumda Tam mükellefiyete tabi gerçek kişi  olan Müzik sanatçılarının Serbest Meslek sahibi olarak vergilendirileceği ve kazançlarını bu şekilde beyan edecekleri açıktır.

  Türkiye de yerleşmiş sayılmayan yani Türkiye’de bir takvim yılı içinde devamlı olarak altı ay’dan az oturan, Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler olan yabancı Müzik sanatçılarının sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirileceği Gelir vergisi kanunun 6. maddesi uyarınca dar Mükellef kapsamında değerlendirildiğinden aynı yasanın  7. Maddenin 4.fıkrasında ise Serbest Meslek faaliyetlerinin Türkiye’de icra edilmesi veya Türkiye de elde edilmesi Kazanç ve iradın Türkiye’de elde edilmesi olarak belirlenmiştir.

 Bazı yabancı Müzik sanatçıları ve toplulukları organizatörler veya Belediyeler  aracılığı ile Türkiye’de konser vermek için Ülkemize davet edilerek konser vermeleri sağlanmaktadır. Bu durumda Konserlerine biletle girilen bu dar mükellefiyeti olan bu sanatçıların ve yanlarında gelen diğer müzisyenlerin  Türkiye  de elde ettikleri kazançlar nasıl değerlendirilecektir?

 Öncelikle  Söz konusu dar mükellefiyete sahip olan ve Türkiye de konser veren bu müzik sanatçılarının ve müzisyenlere organizatörler tarafından ödenecek bedel öncesi çifte vergilendirmeyi önleme çerçevesinde anlaşma hükümleri de dikkate alınarak ödenecek bedel üzerinden Gelir vergisi Kanunun 94. Maddesinin 2/b maddesine göre aynı yasanın 18. Madde kapsamındaki istisnalar dışındaki ödemeler üzerinden %20 tevkifat yapmaları gerekmektedir. Katma Değer vergisi kanunu açısından ise bu kapsamda yapılan faaliyet Türkiye de yapılmış bir hizmet olarak değerlendirileceğinden yine konseri düzenleyen organizatörler vergi sorumlusu olarak değerlendirileceğinden Kdv Beyanları bu kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacaktır.

 Serbest Meslek kazancının tespitinde ise aynı yasanın 67.maddesinin 2. Maddesinin son fıkrasına göre Biletle girilen yerlerde faaliyette bulunan dar mükellefiyete tabi serbest meslek erbabı diledikleri takdirde, Bilet bedelleri tutarından bu bedellere dahil resimler düşüldükten sonra kalan miktarın yarısı safi kazanç sayılmak suretiyle vergilendirilir denildiğinden bu tür kazanç sağlayan dar Mükellef kişilerin 84/3 maddesine göre beyanlarını Münferit beyanname ile faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde beyan etmeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımla,

Mustafa GÜNŞEN

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji