Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesi Hususunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

ertelenen sgk
ertelenen sgk
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesi Hususunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Bilindiği üzere, 27.01.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 28.maddesiyle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 72.madde ile; 2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat aylarına ilişkin SGK prim ödemelerinin belirlenen şartlar dahilinde kısmen ertelenmesi uygulamasından yararlanan mükelleflerin, bu ay sonuna kadar ödeyecekleri 2017/Eylül dönemi sigorta primlerine eklenecek olan ertelenen prim tutarlarını öderken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

31 Ekim Salı günü ödenecek olan primlerin ay sonuna kalmadan, son gün oluşabilecek sistemsel aksaklıklardan dolayı stres dolu bir gün geçirmemek adına, banka ödeme ekranlarında görünen rakamların teyit edilerek ödenmesinde fayda vardır.

2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat aylarında faal olup ertelemeden yararlanıp da, bu tarihlerden sonra kapanan işyeri dosyalarının da ertelenen prim tutarlarının ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Banka ödeme ekranlarından tutar teyidi yapılırken, cari dönem priminden 6661 sayılı asgari ücret destek tutarları düşülerek, kalan tutara 2017/Eylül primine ertelenen prim tutarları eklenerek ödenecek net tutarı teyit ederek ödeme işlemi yapılmalıdır.

Öte yandan kapanan işyeri dosyaları için, ertelenen tutardan, kapanış verilen ayın 6661 sayılı asgari destek tutarları düşüldükten sonra kalan net tutarın ödemesi yapılmalıdır.

Mükelleflerin bu konuda bilgilendirmelerini son güne kalmadan yaparak ödemelerini erkene almalarını sağlamak, biz meslek mensuplarının kaos ortamından uzak bir ay sonu geçirmesi için önem arz etmektedir.

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Emre KARAOĞLU

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji