6183 SAYİLİ AMME ALACAKLARİNİN TAHSİL USULÜ HAKKİNDA KANUNDA GECİKME ZAMMİ ORANİ

 

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51.MD. 1.FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ ,HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE %2 ORANINDA BELİRLENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191002-1.pdf