Professionel English Mesleki İngilizce Stok ve Hisse

english time stok ve hisse
english time stok ve hisse

Professionel English – Mesleki Ingilizce ( Stok ve Hisse )

 

 Amount of inventories                                                 : Stokların tutarı (UMS 2)

Cost of inventories of a Service Provider                   : Hizmet sağlayan İşletmelerinin stok maliyeti (UMS 2)

Amount per share                                                          : Hisse başına tutar (UMS 33)

Basic earnings per share                                               : Adi hisse başına kar

Bonus issue                                                                     : Bedelsiz hisse senedi verilmesi (UMS 33)                                                                         

Class A preference share                                              : A tipi imtiyazlı hisse (UMS 33) 

Cumulative preference dividends                              : İmtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri  

 

Saygılarımla,

 

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ