GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Gıda bankacılığı sistemi esas itibariyle yardıma muhtaç kişi veya grupların ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla geliştirilmiş bir sistem olup bu faaliyeti yürütmek için dernek ve vakıfların gıda bankacılığı kapsamında yardımda bulunabileceği hakkında kendi iç düzenlemelerinde ilgili ibarelerin olması gerekmektedir.
Gıda bankacılığının kapsamında yapılan bağışlar belirli maddelerde yapılmaktadır. Bunlar; gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerini kapsamaktadır. Bu uygulamanın teşvik edilmesi için de vergi mevzuatımızda belli vergisel avantajlar bulunmaktadır.
Vergi mevzuatımızda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40.maddesinde; 3065 sayılı KDV Kanununun 17.maddesinde gıda bankacılığı kapsamında fakir ve muhtaçlara ulaştırılmak maksadıyla faaliyette bulunan dernek ve vakıflara yapılan yardımlar KDV açısından istisna ve gelir vergisi yönünden indirim konusu olarak kabul edilmektedir.

Smmm Stajyeri Halil Görkem GEZGİN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji