Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yeniden Yapılandırma Rehberi

Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yeniden Yapılandırma Rehberi
Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yeniden Yapılandırma Rehberi

Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yeniden Yapılandırma Rehberi

İÇİNDEKİLER
A- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN SGK ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ……………4
B- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ………………………………………………………………………6
C- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ GENEL OLARAK HESAPLANMASI …8
Ç- YAPILANDIRILAN SGK ALACAKLARININ ÖDENMESİ……………………………………………..9
D- İDARİ PARA CEZALARININ YAPILANDIRILMASI …………………………………………………..12
E- EKSİK İŞÇİLİKTEN KAYNAKLANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI……….13
F- BAĞKUR KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARDAN İLGİLİ KANUNLARA GÖRE
SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLARA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER………..14
G- YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİNİN BOZULMASI ……………………………………………………….15
H- SÜRESİNDE ÖDENMİŞ CARİ AY PRİMLERİNİN AKSATILMIŞ YAPILANDIRMA
TAKSİTLERİNE MAHSUBU………………………………………………………………………………….16
I- ÖDEME SÜRESİ MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE ERTELENMİŞ OLAN BORÇLAR……..16
İ- ADİ ORTAKLIKLAR İLE APARTMAN KAPICILIĞI İŞYERLERİNE
İLİŞKİN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI……………………………………………..17
K- ALT İŞVERENLERİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI………………………………………18
L- BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI HALİNDE, TEŞVİKLERDEN
YARARLANMA, İHALELERE KATILMA, HAKEDİŞ ALMA,YAPI KULLANMA
İZİN BELGESİ ALMA VE HACİZ İŞLEMLERİNİN DURUMU……………………………………..19
M- 6552, 6736 VE 7020 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE
YAPILANDIRMASI DEVAM EDENLER HAKKINDA 7256 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER …………………………………………………………………23
N- RÜCU ALACAĞI VE YERSİZ ÖDEME ALACAKLARININ
YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ………………………………………………………………………………..24
O- 6183 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE TECİL VE
TAKSİTLENDİRİLMİŞ OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ ……25
P- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5 VE
EK 6 NCI MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA
TABİ SİGORTALILIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMA İŞLEMLERİ……………………………………………………………………………..25
R- 5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ
KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER ……..27
S- DİĞER HUSUSLAR…………………………………………………………………………………………….28

 

Kaynak: