2019 YILI İDARİ VE VERGİ YARGISINDA PARASAL SINIRLAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2019 YILI İDARİ VE VERGİ YARGISINDA PARASAL SINIRLAR

İdari  davalar i le  vergi  davalarında  davanın  ilgili  olduğu  ihtilafın  parasal  miktarı yargılama, istinaf, duruşma ve temyiz  başvurularını  etkilemektedir.  Tutara  göre vergi  davaları tek, iki ya da üç aşamalı  olabilmektedir.

Vergi  uyuşmazlıklarının  yargı  yolu ile çözümünde  uyuşmazlık  konusu tutar, ilk derece  (Vergi)  mahkemesinin  aleyhe  kararları  için istinaf yolu başvurusu ve aleyhe  istinaf  kararları  için temyiz  başvuru  hakkı  açısından  önemlidir.  Davanın kaç aşamalı olacağına  ilişkin tutar, örneğin  davanın  konusu  vergi/ceza  ihbarnamesinin  iptali  ise  ihbarnamedeki  tutar  olan vergi ve ceza tutarı, ya da örneğin  davanın  konusu  ödeme emrinin  iptali ise  ödeme emri tutarı olacaktır.

Bu Bağlamda ;

 TEK HÂKİMLİ  DAVALARDA UYUŞMAZLIKLARIN PARASAL SINIRI :

*2018 YILI  İÇİN  :  36.000,-TL ( Yen. Değ. Oranı : % 14,47 )

*2019 YILI  İÇİN :  44.000,- TL  ( Yen. Değ. Oranı : %23,73 )

Tutarları üzerinde  olmayan  davalar, 2576 sayılı Yasanın 7/1 maddesi uyarınca Tek Hakimle  çözümlenir.

 İLK  DERECE  MAHKEMELERİNİN  KESİN  ( İSTİNAF YOLUNA       GİDİLEMEYEN ) KARARLARINA İLİŞKİN  PARASAL SINIR :

*2018 YILI İÇİN :  5.000,-TL (  Yen. Değ. Oranı : % 14,47 )

*2019 YILI İÇİN :  6.000,- TL  ( Yen. Değ. Oranı : % 23,73 )

Tutarları altında olan davalar hakkında İdare ve Vergi mahkemelerince verilen kararlar 2577 Sayılı Yasanın 45-1 maddesi  uyarınca  konusu 6.000,- Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

 

İSTİNAF MAHKEMELERİNİN KESİN (TEMYİZ YOLUNA GİDİLEMEYEN)

KARARLARINA İLİŞKİN PARASAL SINIR :

*2018 YIL İÇİN : 117.000- TL (Yeniden değerleme oranı %14,47)

*2019 YILI İÇİN: 144.000,- TL (Yen. değ. oranı : 23,73)

Tutarları  altında olan davalarda, Bölge İdare  Mahkemelerince  verilen  kararlar 2577 Sayılı Yasanın 46-b maddesi uyarınca  kesin olup, bu  kararlara  Karşı  Temyiz  Yoluna  başvurulamaz.

         DURUŞMA İÇİN PARASAL SINIR :

*2018 YILI İÇİN : 36.000,-TL(Yen.değ.oranı : % 14,47)

*2019 YILI İÇİN: 44.000,- TL (Yen. değ. oranı : 23,73)

 

Tutarları üzerinde olan  davalarla  iptal  davalarında, 2577 Sayılı Yasanın 17-1 maddesi  uyarınca  taraflardan  birinin isteği  üzerine  duruşma  yapılır.

 

 

S.M Mali Müşavir

 Sibel KAROĞLU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji