İşçi Maaşları Bankadan Ödeme Zorunluluğu Kaç Kişidir?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İşçi Maaşları Bankadan Ödeme Zorunluluğu Kaç Kişidir?

İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler

MADDE 10 – (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı
işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının
(Değişik ibare:RG-21/5/2016-29718)(2)

En az beş (5) olması halinde,

çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları
her türlü ödemenin kanunî kesintiler
düşüldükten sonra kalan net tutarını,
bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Zorunluluk hâli

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılır.

Ödemelerin niteliğinin belirtilmesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiler tarafından yine bu Yönetmelikte belirtilen kişilere bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilir.

SMMM TUĞBA DOĞUKUT

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji