GEÇMİŞ  DÖNEM  KDV  BEYANNAME  DÜZELTMELERİ  HAKKINDA !

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

               GEÇMİŞ  DÖNEM  KDV  BEYANNAME  DÜZELTMELERİ  HAKKINDA

         KDVK-60/2011-1 SAYILI SİRKÜLERİNİN

           7.3.  Bölümünde Belirtildiği  Üzere Düzeltme Beyanında ;

KDV mükellefleri tarafından geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bir düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, en son KDV beyannamesi de dahil olmak üzere aradaki tüm KDV beyanlarının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir.

Ancak, düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine  kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde  ödenecek  bir vergi çıkmaması  kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme  beyannamesi  verilmesine  gerek  bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda  düzeltmenin yapıldığı vergilendirme  dönemi  ile en son vergilendirme dönemine  ilişkin, düzeltme beyannamesi  verilmesi yeterli olacaktır.

S.M Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji