7162 Sayili Kanunda Tazminat Sözlesme Tutarlarinda İade

7162 sk tazminat sozlesme iadesi
7162 sk tazminat sozlesme iadesi
30 Ocak 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30671
KANUN
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7162                                                                                                         Kabul Tarihi: 18/1/2019

 

MADDE 4 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

İlgili Link İçin Tıklayınız:  7162 Sayili Kanunda Tazminat Sözlesme Tutarlarinda İade

 

 

Saygılarımla,

 

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ