Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükellefler için Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma ve İmzalanma ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükellefler için Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma ve İmzalanma ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle,
– 26 Aralık 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Ocak 2023 Perşembe günü sonuna kadar,
– 02 Ocak 2023 (31 Aralık 2022 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Turizm Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ve vergilerin ödeme süresi, 02 Ocak 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/Kasım dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi, Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Ocak 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Ocak 2023 Salı günü sonuna kadar,
13.12.2022 tarihli 148 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile uzatılmıştır.
İlgili Link:https://www.gib.gov.tr/antalya-ili-demre-finike-ve-kumluca-ilcelerindeki-mukellefler-icin-beyanname-bildirim-sureleri
SMMM HAFİZE AYTEKİN
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji