VERGI KANUNLARINDA YER ALAN BILDIRIM SURELERI

VERGI KANUNLARINDA BILDIRIM SURELERI

VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN BİLDİRİM SÜRELERİ

Bilinen işyeri adres, değişikliği ; Olayın meydana gelmesinden itibaren bir ay içerinde    (İkamet değişikliğini bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır)

Bina ve Arazi Değişikliklerinde Bildirme ; Yeni İnşaatta inşaatın bittiği, kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmaya başlanıldığı ve diğer şekillerde tadili gerektiren halin meydana geldiği tarihinden başlayarak iki ay

İş değişikliği ; Olayın meydana gelmesinden itibaren bir ay içerisinde

İşe başlama ; Gerçek kişilerde işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı avukatlık kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin işe başlama bildirgeleri ise başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicil memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır.

İşi bırakma ; Olayın meydana gelmesinden itibaren bir ay içerisinde

İşi bırakmada Ödeme Kaydedici Cihaz Mühürletme süresi ; İşi bırakma tarihinden itibaren bir ay

İşletme değişikliği ; Olayın meydana gelmesinden itibaren bir ay içerisinde

Kendi isteğiyle alınan Ödeme Kaydedici Cihazın kullanmaya başlama süresi;30 gün

Nakil ; Olayın meydana gelmesinden itibaren bir ay içerisinde

Ödeme kaydedici cihaz satın alma ; Ödeme kaydedici cihaz kullandırmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başlanılan tarihten itibaren 30 gün

Satın Alınan Ödeme kaydedici cihazı bildirme ; Satın alındığı tarihten itibaren 15 gün

Ölüm (Gerçek Kişi İçin) ; Olayın meydana gelmesinden itibaren bir ay içerisinde

Taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, işletmelerindeki akaryakıt pompalarına ödeme kaydedici cihazlara bağlatmaları ; 01/05/2006 tarihinden sonra işe başlayan mükellefler, işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde

Tasfiye ve iflas ; Olayın meydana gelmesinden itibaren bir ay içerisinde

Tekrar Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmak İçin Mührün Açtırılma Süresi ; İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Burcu ÖZTÜRK