DERNEK BEYAN VE BİLDİRİMLERİ HAKKINDA

Dernek Beyan ve Bildirimleri Hakkinda
Dernek Beyan ve Bildirimleri Hakkinda
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2016 YILI DERNEK  BEYAN VE BİLDİRİMLERİ : 30 NİSAN

Bilindiği gibi, dernekler, yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını; düzenleyecekleri yıllık  beyanname ile 1-30 Nisan 2016  tarihine kadar bildirim yapmakla yükümlüdürler.   Kapanan geçmiş takvim yılı ile ilgili yıllık bildirim ertesi yılın 4.ayın sonuna kadar yani, 30 Nisana  kadar verilmesi zorunludur.

Yıllık bildirimlerde, derneğin unvanı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve varsa diğer bilgiler ayrıntılı olarak hem kağıt ortamda ve hem de DERBİS sistemi üzerinden  elektronik ortamda  ilgili Valiliğin dernekler müdürlüğüne yollanması zorunludur. Bu zorunluluk yerine getirilmediği takdirde,  2016 yılı için  881,00 TL idari para cezası  kesilmektedir.   Bu ceza 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre dernek başkanına uygulanmaktadır.

Dernekler ve iktisadî işletmeleri dahil olmak üzere, yıllık bildirim ile ilgili yükümlülükleri kısaca aşağıda olduğu gibidir;

  • Derneğin kapanan geçmiş takvimi ile ilgili yıllık bildiriminin, ertesi yılının 30 Nisan tarihine kadar verilmesi gerekir.
  • Bildirim formunun derneğin durumuna göre bütün tabloların eksiksiz olarak doldurulması gerekir.
  • Derneğin yıllık bildiriminin doldurulması sırasında tuttuğu defterin sınıfı (bilanço-işletme) mutlaka belirtilmesi gerekir. Buna göre de, gelirler ve giderler bölümleri bir önceki yılın devreden hesapları da dikkate alınarak doldurulmalıdır.
  • Dernek şubeleri yönünden mülk idare amirliğine verecekleri beyannamenin bir örneğini bağlı bulundukları derneğin genel merkezine de yollamaları gerekecektir.
  • Yıllık bildirimlerin mutlak surette yönetim kurulu tarafından incelenerek tasdik edilmesi ve tasdik ile ilgili kararın tarih ve sayısının beyannamenin sonunda ki bölüme mutlaka yazılması zorunludur.
  • Derneğin varsa iktisadî işletmesi ile ilgili bilgilerde bu bildirime aktarılacaktır.
  • 03.2005 gün ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 01.05.2013 tarihinde yürürlüğe konulan 83. maddesinin 4. fıkrası gereğince, Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen malî bilgiler ile gerekli gördükleri diğer bilgileri bulunması halinde derneğin internet sayfasında yayımlamaları gerekmektedir.
  • 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı RG ‘de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik hükümlerinin incelenmesinde yarar vardır. Bu yönetmelikte dernekler ile ilgili, (evrak düzeni, uluslar arası projeler, aynî yardımlar, alındı belgeleri, lokal açılması ve izinleri hakkında) konularında önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Eda KAYA

S.M.Mali Müşavir

İşletme Bilim Uzmanı

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

1 Yorum

  1. Nisan ayı yükümlülükleri için güzel bir çalışma olmuş. Teşekkürler.

Comments are closed.