01.10.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

01.10.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
01.10.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
01.10.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ KV ORANI
Kurumlar Vergisi Mükellefi (Aşağıdaki mükellefler
Haricindeki TÜM KV MÜKELLEFLERİ İÇİN) %25
Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik
Ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri,
varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri %30
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem
Görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlar %23
İhracat yapan Kurumlar %20
Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle
iştigal eden kurumlar %24
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji