SİRKETLERDE FAALİYET RAPORU HAZİRLANMASİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

ŞİRKETLERDE FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI

 

6102 sayılı Kanuna göre Türkiye’ deki tüm Anonim ve Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlerin faaliyet raporu hazırlanması zorunludur.

Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında A.Ş.’ler de Yönetim Kurulu Ltd. Şti. ’de Müdürler veya müdürler kurulu sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetici veya yöneticiler sorumlu tutulmaktadır. Yıllık faaliyet raporu hesap döneminin bitimini izleyen ikinci ay sonuna kadar (28 şubat son gün ) hazırlanması; sorumlu veya sorumlular tarafından imzalanarak ibra edilmesi gerekmektedir.

cezai hükümler ; Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmaması veya eksiksiz hazırlamasına ilişkin bir cezai durum direkt olarak atıfta  bulunulmamış kanunda. Ancak şöyle bir ifade vardır “ 6102 kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, 210 uncu maddenin birinci fıkrasına göre denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır” ibaresi vardır. Faaliyet raporunun da denetime yetkili olanlar tarafından  bu kapsama aldığı düşünüldüğünde faaliyet raporuna ilişkin de bir cezai yaptırım olduğu yorumu yapılabilir.

Saygılarımla,

Süleyman BOZKURT
S.M. MALİ MÜŞAVİR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji