SAHTE BELGE KULLANIMI

VUK 359/B SAHTE BELGE KULLANIMI AYM KARARI

Anayasa Mahkemesinin VUK 359/b-sahte belgeleri
kullananlar- ibaresinin iptali istemi kararından
“15.Kaçakçılık suçu kasten işlenebilen bir suç olup
kastin yokluğunda manevi unsurun bulunmaması
nedeniyle ceza verilemeyecektir.”
AYM E:2019/4 K:2021/78

MALİ MÜŞAVİR SADIK M SARİBAŞ