2018 YILDA ZORUNLU BES SİSTEMİ

bes
bes
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

YENİ YILDA ZORUNLU BES SİSTEMİ

Bilindiği gibi;
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesinin (a) ve (c) bentlerine göre çalışanlar, işverenin belirlediği bir emeklilik sözleşmesi dahilinde zorunlu emeklilik planına dahil ediliyor. Bu kapsamda, zorunlu BES uygulaması sadece 45 yaş üstündeki Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığından çıkma izni almış olmakla birlikte Türkiye’de çalışmakta olanlardan bir hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren yanında çalışanlar için geçerli. Türkiye’de çalışan yabancılar bu yasanın kapsamına girmiyor.

Çalışan sayısı;

2017 yılında;
1000 ve üzeri olan işyerlerinde çalışanlar 01/01/2017,
250-999 arasında olan işyerlerinde çalışanlar 01/04/2017,
100-249 arasında olan işyerlerinde çalışanlar 01/07/2017 tarihinde BES sistemine dahil edilmişlerdi.

2018-2019 yılında;
01/01/2018 tarihinden itibaren, çalışan sayısı 50-99 arasında olanlar,
01/07/2018 tarihinden itibaren, çalışan sayısı 10-49 arasında olanlar,
01/01/2019 tarihinden itibaren çalışan sayısı 5-9 arasında olanlar,
01/07/2019 tarihinden itibaren ise çalışan sayısı 1-4 arasında olanlar ve işyerindeki çalışanlar BES sistemine dahil edileceklerdir.

BES e tabi personeller nasıl tespit edilir ?
Zorunlu BES’e tabi personeller doğum tarihleri kontrol edilerek belirlenir. 45 yaş üstü personeller için bu sisteme tabi olma isteğe bağlıdır. Bu nedenle tüm personellere doğum tarihi girilmesi kontrol açısından gereklidir.

BES sisteminde uygulama nasıl olacak?
Personel sayfasına yeni eklenen Otomatik BES/Özel Sigorta sekmesinden de personelin doğum tarihi girilebilir.

Personele Otomatik BES Uygulansın Mı?
kutucuğu ‘H‘ olarak seçilirse, 2 dönem BES kesintisi yapıldıktan sonra 3üncü dönem itibari ile kesinti uygulanmayacaktır.

kutucuğu ‘E’ olarak doldurulursa, personel sistemden çıkmayacak ve BES kesintisi sonraki dönemlerde de (yaşına bakılmaksızın) yapılacaktır.

Yapılan kesinti tutarı Sigorta Matrahının %3’ü kadardır.
Bu kesinti personelin Gelir Vergisi Matrahını etkilemeden Net Ücretten düşürülmektedir.

BES sitemine kayıtlı olan personeller için durum nasıldır?
Bu uygulama öncesinde bireysel olarak BES sistemine katılanlar da ilk ay zorunlu BES sistemine gireceklerdir. Sonrasında isterlerse 2 ay içinde çıkabilmektedirler.

İşten çıkanlar ya da başka işe girenler ne yapacak?
Başka bir işe geçildiğinde, yeni işyeriniz de otomatik katılım kapsamında ise çalışanın daha önce kazandığı birikim, emeklilik süresi gibi haklar yeni emeklilik planına aktarılacak. Yeni işyeri otomatik katılım kapsamında değilse, ya da çalışmıyorsa isterse önceki işyerindeki sözleşme kapsamında ödemeleri kendi yapabilecek.

Çalışanın maaşından yapılan kesintinin bireysel emeklilik şirketine intikalinden sonra kendisine posta, sms, faks, e-mail v.b. yolla bildirim yapılır. Bu bildirimden itibaren cayma hakkı süresi başlar. Cayma hakkını kullanarak Otomatik BES ‘ten ayrılmak isteyen çalışan, bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde başvurması gerekmektedir.

Saygılarımla,
S.M.Mali Müşavir
AYŞE KÜTÜK

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji