4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Nedir?

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Nedir?
4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Nedir?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

4691 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NEDİR?

Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke Sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Sonraki Yazılarda Görüşmek Dileğiyle
Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir Stajyeri
Fatma Acar

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji