İHBAR SÜRESİ İÇİNDE İŞÇİNİN RAPOR ALMASI DURUMU

İHBAR SÜRESİ İÇİNDE İŞÇİNİN RAPOR ALMASI DURUMU
İHBAR SÜRESİ İÇİNDE İŞÇİNİN RAPOR ALMASI DURUMU
Buna göre; işçinin işten ayrılacağını işveren bildirmesi veya işverenin işçiyi işten çıkaracağını işçiye bildirmesi üzerine işlemeye başlayan ihbar süresi içerisinde işçi rapor alırsa, ihbar süresi rapor süresi kadar uzayacaktır. Daha doğrusu işçi rapor aldığında ihbar süresi duracak, istirahat raporunun süresi bittiğinde ihbar süresi tekrar işlemeye başlayacaktır.
Ayrıca ihbar süresi dolana kadar hizmet akdi de yürürlükte olacağından, rapor nedeniyle uzayan ihbar süresi içerisinde personel yeni haklar elde ediyorsa, işçi bu haklardan da yararlanacaktır.
Örneğin; bu süre içerisinde toplu iş sözleşmesi ile ücretlere zam yapıldıysa işçi bu zamdan yararlanacak, normalde işyerindeki bir yıllık çalışma süresini doldurmadığı için kıdem tazminatı almaya hak kazanamayan işçinin, rapordan dolayı ihbar süresinin uzaması nedeniyle bir yıllık çalışma süresini doldurması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.
Ancak burada bir yıllık sürenin hesabında, rapor süresinin sadece kıdemden sayılan kısmının işçinin çalışma süresine ekleneceği unutulmamalıdır.
SMMM Sibel TANER