Bu Değişiklik Kirada Evi Olan Tüm Ev Sahiplerini Etkileyecek

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDAKİ (KİRA BEYANNAMELERİNDEKİ)
GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK
DAHA ÖNCE UYGULANAN %25 LİK ORAN %15 e Düşürülmüştür.
Aralık 2017 de yapılan bu değişiklik ile GMSİ Beyannamesi veren Mülk Sahiplerinin ciddi bir kaybı olduğu ortadadır.
Bu değişiklik önemli bir tartışmayı da beraberinde getirdi. 2018 Yılı Gelirleri için uygulansa yasal olarak sorun olmayacak bir konu 2017 Gelirlerine uygulandığı için “Kanunların geriye yürümezliği ilkesini” çiğnediği düşüncesi hasıl olduğundan davalara konu olup olmayacağını da zaman içerisinde göreceğiz…

DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ MADDE:

MADDE 3 – (1) 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir.

Böylece 2017 Kira Gelirleri için ödeyeceğiniz GMSİ Vergisi de Artış Gösterecektir.

Hadi bir de örnek yaparak cebinizden ekstra ne çıkacak bakalım 🙂

ÖRNEK DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ HALİ DEĞİŞİKLİK SONRASI HALİ FARK
%25 GÖTÜRÜ GİDER %15 GÖTÜRÜ GİDER
2017 Yılı Kira Geliriniz 23.900,00 olsun 13900 13900
Vergiden İstisna Edilen Tutar 3.900,00.-TL 3900 3900
İstisna Sonrası Kalan 10000 10000
Götürü Gider 2500 1500
Vergi Matrahı 7500 8500
Vergi (İlk Dilime Göre ) 1125 1275 150
Not: Vergi İlk Dilime Göre Hesaplanmıştır. 2. Dilim ve sonrasında 150,00 TL vergi farkı daha da artacaktır 

 

Şimdiden Hayırlı ve Uğurlu Olsun 🙂

 

Saygılarımla

S.M.Mali Müşavir Serkan ATASOY