EMEKLİ SİGORTALİLAR ÜZERİNDEN YARARLANİLAN TESVİKLER VE ASGARİ ÜCRET DESTEKLERİ İPTAL EDİLDİ

 

EMEKLİ SİGORTALILAR ÜZERİNDEN YARARLANILAN TEŞVİKLER VE ASGARİ ÜCRET DESTEKLERİ İPTAL EDİLDİ

Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan emekli sigortalılar ilgisine göre 2 veya 48 no.lu belge türünden SGK’ ya bildirilmesi gerekirken, normal sigortalılar gibi diğer belge türleri üzerinden SGK’ ya bildirildiğinden, bu nitelikteki sigortalılar yönünden yararlanılan istihdam teşvikleri ile asgari ücret destekleri iptal edilmiş olup, yararlanılmış olan teşvik ve destekler geriye yönelik olarak gecikme zammı ve faiziyle istenmektedir.

 

Gerek asgari ücret desteği gerekse de istihdamı teşvik için verilen diğer    teşvik    ve desteklerin bir çoğu emekli olup çalışmaya devam eden ve adlarına sosyal güvenlik destek primi  ödenen  emekli  sigortalıları  kapsamamaktadır.  4/1-a  kapsamında  emekli  olduktan sonra yeniden aynı kapsamda çalışmaya başlayan kişiler için SGK,  “02-Sosyal Güvenlik Destek  Primine  Tabi  Çalışanlar” ve  “48-Yer  altında  çalışan  Emekliler”  belge  türlerini üretmiş ve bu kişilerin bu belge türlerinden bildirilmesini istemiştir. Bu belge türlerinden bildirilenler de asgari ücret desteği ve istidam teşviklerinden yasaklanmıştır. Ancak SGK, bazı  işverenlerin 4/1-a  kapsamında  emekli  olduktan  sonra  yeniden  4/1-a  kapsamında çalışmaya başlayan  sigortalılar  için  “02  veya  48  no.lu belge  türü  yerine  diğer  belge türlerinden aylık prim ve hizmet belgesi/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verdiğini tespit etmiştir.

Bu nedenle  2 ve 48 numaralı no.lu belge türleri dışında normal sigortalılar gibi bildirilen emekli sigortalılar bakımından yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret  destekleri  iptal  edilerek  ve  SGK  tarafından  yapılacak  tebligat  ile  söz  konusu sigortalılar  için  yersiz  yararlanılan  istihdam  teşvik  tutarı  ve/veya  asgari  ücret  destek tutarının  iadesi  istenmektedir.  Yersiz olarak yararlanılan  tutarlara  gecikme  cezası  ve zammı uygulanacaktır.

Ancak  2  ve  48  no.lu  belge  türlerinden  bildirilmesi  gerekirken,  başka  belge  türlerinden bildirilen emekli sigortalılar için düzeltme işlemi yapılırken verilecek iptal ve ek aylık prim ve hizmet  belgesi/  muhtasar  ve  prim  hizmet  beyannamesi  için  idari  para  cezası uygulanmayacaktır.

İşverenlerimizin  ve  meslek  mensuplarımızın,  zor  durumda  kalmamaları  için  çalıştırmış oldukları  sigortalıları,  kendilerine  uygun aşağıda  belirtilen belge  türlerinden  SGK’  ya bildirmelerini önemle tavsiye ederiz.

 

1-) 1 NO.LU BELGE: HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI ÇALIŞANLAR (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL)

2-) 2 NO.LU BELGE: SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR

3-) 4 NO.LU BELGE: YER ALTINDA SÜREKLİ ÇALIŞANLAR

4-) 5 NO.LU BELGE: YER ALTINDA GRUPLU (MÜNAVEBELİ) ÇALIŞANLAR

5-) 6 NO.LU BELGE: YERÜSTÜ GRUPLU ÇALIŞANLAR

6-) 7  NO.LU  BELGE: 3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR  (MEB  İŞYERİ  OLARAK  TANIMLANMIŞ  OLANLAR  TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR

7-) 12 NO.LU BELGE: GEÇİCİ 20. MADDEYE TABİ OLANLAR (SANDIK, ODA, BORSA VE BİRLİK OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR

😎 13  NO.LU  BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI OLUP İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYENLER (İŞSİZLİK SİGORTASINDAN MUAFİYET KODU OLANLARCA SEÇİLEBİLİR)

9-) 14 NO.LU BELGE: LİBYA’DA ÇALIŞANLAR (LİBYA İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

10-) 19  NO.LU  BELGE: CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TESİS ATÖLYE VE BENZERİ ÜNİTELERDE ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ VE  TUTUKLULAR  (CEZA  İNFAZ  KURUMU  VE  TUTUKEVİ  OLARAK  TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR

11-) 20  NO.LU  BELGE: İSTİSNA  AKDİNE  İSTİNADEN  ALMANYA’YA  GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLER (BİRLEŞİK KRALLIK/İSVİÇRE OLARAK KODLANANLAR TARAFINDAN SEÇİLBİLİR)

12-) 21   NO.LU   BELGE: TÜRK  İŞVERENLER  TARAFINDAN  SOSYAL  GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ  İMZALANMAMIŞ  ÜLKELERE  GÖTÜRÜLEREK  ÇALIŞTIRILAN  TÜRK İŞÇİLERİ  (YURTDIŞI  TOPLULUK  İŞYERİ  OLARAK  TANIMLANMIŞ  OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

13-) 22  NO.LU  BELGE: MESLEK  LİSELERİNDE  OKUMAKTA  İKEN  VEYA  YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI   TARAFINDAN   DESTEKLENEN   PROJELERDE   GÖREVLİ BURSİYERLER  İLE  2547  SAYILI  KANUN  UYARINCA  ÜNİVERSİTELERDE  KISMİ ZAMANLI  ÇALIŞTIRILAN  ÖĞRENCİLERDEN  BAKMAKLA  YÜKÜMLÜ  OLUNANLAR (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

14-) 23  NO.LU  BELGE: HARP  MALÜLLERİ  İLE  3713  VE  2330  SAYILI  KANUNLARA GÖRE  VAZİFE  MALÜLLÜĞÜ  AYLIĞI  ALANLARDAN  KISA  VADELİ  SİGORTA KOLLARINA  TABİ  OLANLAR  (HARP/VAZİFE  MALÜLÜ  OLARAK  TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

15-) 24  NO.LU BELGE: HARP  MALÜLLERİ  İLE  3713  VE  2330  SAYILI  KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA  TABİ  OLANLAR  (HARP/VAZİFE  MALÜLÜ  OLARAK  TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

16-) 28  NO.LU  BELGE:  4046  SAYILI  KANUNUN  21İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞ KAYBI  TAZMİNATI  ALANLAR  (İŞ-KUR  OLARAK  TANIMLANMIŞ  OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

17-) 29  NO.LU  BELGE:  TÜM  SİGORTA  KOLLARINA  TABİ  ÇALIŞIP  60  GÜN  FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

18-) 30  NO.LU  BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

19-) 31  NO.LU  BELGE: HARP  MALÜLLERİ  İLE  3713  VE  2330  SAYILI  KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR (HARP/VAZİFE   MALÜLÜ   OLARAK   TANIMLANMIŞ   OLANLAR   TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

20-) 32  NO.LU  BELGE: TÜM  SİGORTA  KOLLARINA  TABİ  ÇALIŞIP  90  GÜN  FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

21-) 33  NO.LU  BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

22-) 34  NO.LU  BELGE: HARP  MALÜLLERİ  İLE  3713  VE  2330  SAYILI  KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR (HARP/VAZİFE   MALÜLÜ   OLARAK   TANIMLANMIŞ   OLANLAR   TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

23-) 35  NO.LU  BELGE: TÜM  SİGORTA  KOLLARINA  TABİ  ÇALIŞIP  180  GÜN  FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

24-) 36  NO.LU  BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

25-) 37  NO.LU  BELGE: HARP  MALÜLLERİ  İLE  3713  VE 2330  SAYILI  KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR (HARP/VAZİFE   MALÜLÜ   OLARAK   TANIMLANMIŞ   OLANLAR   TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

26-) 39   NO.LU   BELGE: BİRLEŞİK  KRALLIKTA  İKAMET  EDENLER  VE  İŞVİÇRE VATANDAŞI  OLANLARDAN  UZUN  VADELİ  SİGORTA  KOLUNUN  UYGULANMASINI TALEP ETMEYENLER (BİRLEŞİK KRALLIK/İSVİÇRE İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

27-) 41  NO.LU  BELGE: KAMU İDARELERİNDE İŞ AKDİ ASKIDA OLANLAR  (1  VE  3 MAHİYET KODLU İŞYERLERİ SEÇEBİLİR)

28-) 42 NO.LU BELGE: 3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR  (MEB  İŞYERİ  OLARAK  TANIMLANMIŞ  OLANLAR  TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

29-) 43  NO.LU  BELGE: MESLEK  LİSELERİNDE  OKUMAKTA  İKEN  VEYA  YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI   TARAFINDAN   DESTEKLENEN   PROJELERDE   GÖREVLİ BURSİYERLER  İLE  2547  SAYILI  KANUN  UYARINCA  ÜNİVERSİTELERDE  KISMİ ZAMANLIÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

30-) 44   NO.LU   BELGE: TÜRKİYE  İŞ  KURUMU  TARAFINDAN  DÜZENLENEN EĞİTİMLERE KATILAN KURSİYERLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR

31-) 45   NO.LU   BELGE: 1136   SAYILI   KANUN   KAPSAMINDA   AVUKATLIK   STAJI YAPMAKTA OLANLARDAN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR (BARO OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SECİLEBİLİR)

32-) 46   NO.LU   BELGE: TÜRKİYE  İŞ  KURUMU  TARAFINDAN  DÜZENLENEN EĞİTİMLERE  KATILAN  KURSİYERLER  (İŞ-KUR  OLARAK  TANIMLANMIŞ  OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

33-) 47  NOLU  BELGE: DOĞUM  VE  EVLAT  EDİNME  SONRASI  YARIM  ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

34-) 48 NO.LU BELGE: YERALTINDA ÇALIŞANLAR EMEKLİLER

35-) 49 NO.LU BELGE: MESLEKİ  VE  TEKNİK  ORTAÖĞRETİM SIRASINDA TAMAMLAYICI EĞİTİM YA DA ALAN EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ  OLUNANLAR  (MEB  İŞYERİ  OLARAK  TANIMLANMIŞ  OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

36-) 50 NO.LU BELGE: MESLEKİ  VE  TEKNİK  ORTAÖĞRETİM  SIRASINDA TAMAMLAYICI EĞİTİM YA DA ALAN EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ  OLUNMAYANLAR  (MEB  İŞYERİ  OLARAK  TANIMLANMIŞ  OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

37-) 51 NO.LU BELGE: 5510 SAYILI KANUNUN EK 15 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ GÜVENLİK  KORUCULARI  (GÜVENLİK  KORUCUSU  İŞYERİ  OLARAK  TANIMLANMIŞ OLAN KAMU İŞYERLERİ TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

38-) 52  NO.LU BELGE: MALULLÜK  AYLIĞI  BAĞLANMAMIŞ  OLUP,  670/KHK KAPSAMINDA  TAZMİNAT  HAKKINDAN  YARARLANLAR  (670/KHK  TAZMİNAT  ALAN OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

39-) 53   NO.LU   BELGE: MALULLÜK  AYLIĞI  BAĞLANMAMIŞ  OLUP,  670/KHK KAPSAMINDA  TAZMİNAT  HAKKINDAN  YARARLANLARDAN  60  GÜN  FİİLİ  HİZMET SÜRESİ  ZAMMINA  TABİ  ÇALIŞANLAR  (670/KHK  TAZMİNAT  ALAN  OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

40-) 54   NO.LU   BELGE: MALULLÜK  AYLIĞI  BAĞLANMAMIŞ  OLUP,  670/KHK KAPSAMINDA  TAZMİNAT  HAKKINDAN  YARARLANLARDAN  90  GÜN  FİİLİ  HİZMET SÜRESİ  ZAMMINA  TABİ  ÇALIŞANLAR  (670/KHK  TAZMİNAT  ALAN  OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

41-) 55   NO.LU   BELGE: MALULLÜK  AYLIĞI  BAĞLANMAMIŞ  OLUP,  670/KHK KAPSAMINDA  TAZMİNAT  HAKKINDAN  YARARLANLARDAN  180  GÜN  FİİLİ  HİZMET SÜRESİ  ZAMMINA  TABİ  ÇALIŞANLAR  (670/KHK  TAZMİNAT  ALAN  OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

42-) 90  NO.LU  BELGE: İTİBARİ  HİZMET  SÜRESİNE  TABİ  OLARAK  ÇALIŞANLAR (İTİBARİ  HİZMET  İŞYERİ  OLARAK  TANIMLANMIŞ  OLAN  KAMU  İŞYERLERİ TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

43-) 91 NO.LU BELGE: 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ OLANLARDAN İTİBARİ  HİZMET  SÜRESİNE  TABİ  OLARAK  ÇALIŞANLAR  (İTİBARİ  HİZMET  İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLAN KAMU İŞYERLERİ SEÇİLEBİLİR)

44-) 92 NO.LU BELGE: 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ OLANLARDAN İTİBARİ  HİZMET  SÜRESİNE  TABİ  OLARAK  ÇALIŞANLAR  (İTİBARİ  HİZMET  İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLAN KAMU İŞYERLERİ SEÇİLEBİLİR)

Saygılarımızla…

 

TÜRMOB
Mevzuat Sirküleri
18.07.2019/132-1