4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDE PRİM DESTEĞİ UYGULAMASINDA SİGORTALININ İLAVE SİGORTALI OLARAK BİLDİRİLİP BİLDİRİLMEDİĞİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDE PRİM DESTEĞİ UYGULAMASINDA SİGORTALININ İLAVE SİGORTALI OLARAK BİLDİRİLİP BİLDİRİLMEDİĞİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Üyeleri
Aşağıda 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDE PRİM DESTEĞİ UYGULAMASINDA SİGORTALININ İLAVE SİGORTALI OLARAK BİLDİRİLİP BİLDİRİLMEDİĞİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YER  ALMAKTADIR.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
21/7/2017
4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDE PRİM DESTEĞİ UYGULAMASINDA
SİGORTALININ İLAVE SİGORTALI OLARAK BİLDİRİLİP BİLDİRİLMEDİĞİNİN
TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bilindiği ve 14/7/2017 tarihli, “687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ”
başlıklı duyurumuzda da belirtildiği üzere,
– 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için “Sigortalı Giriş –
1/2/2017 ila 31/5/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak
suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,
– 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ise “Sigortalı Giriş –
1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak
suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 01687 kanun numaralı belgeyle,
bildirilmeleri gerekmektedir.
Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen prim desteğinden
yararlanılabilmesi için;
– 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 2016/Aralık ayında
bildirilen sigortalı sayısına, 2016/Aralık ayında bildirim olmaması halinde 2016 yılında bildirilen
ortalama sigortalı sayısına,
– 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ise yalnızca
2016/Aralık ayında bildirim yapılan sigortalı sayısına,
ilave olarak çalıştırılmaları gerekmektedir.
Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi sona erdikten sonra yapılacak kontroller
sonucunda, bahse konu destekten yararlanmak üzere her iki menü üzerinden sisteme tanımlanan
sigortalıları yukarıda açıklandığı üzere ilave olarak çalıştırılmadıkları halde, aylık prim ve hizmet
belgelerini 00687/01687 kanun numarası seçmek suretiyle düzenleyen işverenlerden İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte
geri alınacaktır.
Bu bakımdan, sonradan gecikme cezası ve gecikme zammı ile karşı karşıya kalınmamasını
teminen, sisteme tanımlanmış sigortalıların işe alındıkları tarihe göre 2016/Aralık ayına ya da
2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadığı yönünde aşağıda verilen örnekler
doğrultusunda bildirim yapmaları hususu,
İşverenlerimize önemle duyurulur.
1- 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunan işyeri yönünden;
Örnek (A) Limited Şirketinin 2016/Aralık ayında (10) sigortalı bildiriminde bulunduğu,
– 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (D) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve bu sigortalılar ile birlikte 2017/6. ayda işyerinde (13) sigortalı çalıştırıldığı
varsayıldığında;
(A), (B), (C), (D) ve (E) sigortalılarından 2016/Aralık ayı bildirimine (10) ilave olan ve
işverence tercih edilecek (3) sigortalı için yararlanılması mümkün olup,
İşverence (A), (B) ya da (C) sigortalılarının tercih edilmesi halinde, bu sigortalıların 00687
kanun numaralı belgeyle,
İşverence (D) ve (E) sigortalılarının tercih edilmesi halinde ise 01687 kanun numaralı
belgeyle,
bildirilmesi gerekmektedir.
2- 2016/Aralık ayında sigortalı bildirimi olmayan, ancak 2016 yılında bildirimi olan
işyeri yönünden;
(B) Limited Şirketinin 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunmadığı, ancak 2016
yılında bildirilen sigortalı sayısı ortalamasının (8) olduğu,
– 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (D) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve bu sigortalılar ile birlikte 2017/6. ayda işyerinde (9) sigortalı çalıştırıldığı
varsayıldığında;
31/5/2017 tarihinden önce işe alınan sigortalılar yönünden; işe alınan her bir sigortalının
ortalama sig. sayısına (8) ilave olması gerektiğinden, (A), (B) ve (C) sigortalılarının yalnızca
birinden yararlanılması mümkün olup, sigortalının 00687 kanun numaralı belgeyle,
1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan sigortalılar yönünden ise; 2016/Aralık ayında
bildirilen sigortalı olmadığından, diğer bir ifade ile baz alınacak sig. sayısı (0) olduğundan, (D) ve
(E) sigortalıları için yararlanılması mümkün olup, bu sigortalıların 01687 kanun numaralı
belgeyle,
bildirilmesi gerekmektedir.
3- İlk defa tescil edilen işyeri yönünden;
Örnek : İlk defa 2017/Ocak ayında sigortalı çalıştırmaya başlayan (D) Anonim Şirketinin,
– 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (D) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve 2017/6. ayda işyerinde yalnızca bu sigortalıların çalıştığı varsayıldığında;
(A), (B), (C), (D) ve (E) sigortalılarının tamamı için yararlanılması mümkün olup,
(A), (B) ve (C) sigortalılarının 00687 kanun numaralı belgeyle,
(D) ve (E) sigortalılarının ise 01687 kanun numaralı belgeyle,
bildirilmesi gerekmektedir.
4- 31/12/2016 tarihi ve öncesinde tescil edilmiş olmakla birlikte 2016 yılında bildirimi
olmayan işyeri yönünden;
Örnek : 12/10/2015 tarihinde tescil edilen, ancak 2016 yılının tamamında bildirimde
bulunmayan (F) gerçek kişi işyerinin,
– 15/2/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (D) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve 2017/6. ayda işyerinde yalnızca bu sigortalıların çalıştırıldığı varsayıldığında;
(A), (B), (C), (D) ve (E) sigortalılarının tamamı için yararlanılması mümkün olup,
(A), (B) ve (C) sigortalılarının 00687 kanun numaralı belgeyle,
(D) ve (E) sigortalılarının ise 01687 kanun numaralı belgeyle,
bildirilmesi gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Önemle Rica Olunur sonra gereksiz cezalara maruz kalabilirsiniz…

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikBİREYSEL EMEKLİLİK (BES) OTOMATİK KATILIM SİSTEMİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR
Sonraki İçerik6183 SAYILI KANUNUN 45. VE 46. MADDELERİ DEĞİŞMELİ Mİ?
Serkan ATASOY Kimdir: 1981 Ardahan Doğumlu olan Kurucu Yöneticimiz Mali Müşavir Sn. Serkan ATASOY (Çok soran oluyor diye yazalım soyadı değişikliğine gitti yani birçoğunuzun yakından tanıdığı Nam-ı diğer Serkan TAVŞAN) Grubumuzun Kurucu Yöneticisidir. 14.09.2007 de hayal ettiği mesleğin önemli bir eksiği olarak gördüğü, yardımlaşma, birlikte mücadele, meslektaşı ayrışmadan uzak tutup, paydayı sadece meslek ve meslektaş alacak bir anlayış ile meslektaşın bir arada kalmaktan mutlu olabileceği, aslında herkesin çalışma ortamlarında dertlendiği konularda yalnız olmadıklarını görebileceği, Anadolu tabiriyle damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye düşünerek mesleki yardımlaşmayı artırmayı hedeflediği hikaye bugün bu ortalama 150-200.000 civarı meslektaşa (Site, Facebook Grup, Sayfalar, İnstagram, Twitter, Linkedin, Youtube derken ) dokunanan bir oluşum haline gelmiştir. 2008 Yılından beri Mali Müşavirlik yapmakta olan Sn. ATASOY Yüksek Lisans Mezunu olup, Sırası ile Muhasebe Bürosu sonrası farklı sektörlerdeki Kobi ve Büyük Ölçekli firmalarda yöneticilik yapmış ve çok uzun yıllardır Uluslararası firmalar ile çalışmaktadır. Mesleki Mücadelesinde felsefesini sorduğumuzda ise şöyle açıklamaktadır: Bizler Mesleğimizi icra ederken müşterilerimizin işlerini canhıraş şekilde yapıyor belki de kendimizden tavizler veriyor ve genelde maalesef ki günü kurtarmaya çalışıyoruz. Aslında müşterilerimizin işleri dışında biraz da icra ettiğimiz mesleğimizin mücadelesinin içinde olup emek sarf edebilirsek ve bunu hep birlikte yapabilirsek o zaman önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. Unutulmamalıdır ki eğer bu meslek olmaz ise biz bu müşterileri bulamaz ve bu paraları kazanamayız evet müşterilerimize gereken hizmeti mesleki etik kurallar ve gerektiği kadar vereceğiz ama sadece bunu yapar çekilir ve mesleki mücadeleden uzak durur isek zaman içerisinde yapacağımız bir meslek de kalmayacaktır. Düşüncesinin devamında her geçen gün büyüyen bir grup ile güçlü meslek ve güçlü meslektaş hayaline her geçen gün daha da yakınlaştığını düşünüyor ve daha güzel günler için tüm meslektaşları büyük küçük demeden mücadeleye davet ediyor. https://www.twitter.com/serkan__atasoy https://www.facebook.com/serkantavsan https://www.instagram.com/serkan__atasoy