2023 Yılı İtibariyle Veraset ve İntikal Vergisi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

1/1/2023 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Verginin Oranı (%)
Matrah Veraset Yoluyla Ivazsiz
İntikallerd İntikallerde
İlk 1.100.000 TL için 1 10
Sonra gelen 2.600.000 TL için 3 15
Sonra gelen 5.500.000 TL için 5 20
Sonra gelen 10.900.000 TL için 7 25
Matrahın 20.100.000 TL’yi aşan böl için 10 30

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji