MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

meslek mensubu sorunlari
meslek mensubu sorunlari
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

 

Değerli MBT okuyucuları , bu yazımda Erciyes Üniversitesi ‘nde yapılan bir çalışmayı özetleyip , kendi yorumlarımla sentezleyerek sizlerle paylaşmak istedim.

Çalışmanın amacı , Muhasebe meslek mensubu çalışanlarının karşılaştıkları sorunlar , ilişki içerisinde oldukları kesimler ile birlikte karşılıklı beklentileri saptamaktır. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlki ; toplumun çeşitli kesimlerinin meslek mensuplarından beklentileri , ikinci kısım ise ; meslek mensuplarının beklentileridir.

1) İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ
 Sermaye gruplarına ; şeffaf , karşılaştırabilir , ihtiyaç odaklı bilgi sunulması ,
 İşletmede yönetime araç olunması , kaliteli hizmet talebi ,
 Vergilerin doğru hesaplanıp , zamanında ödenmesinin sağlanması

2) MALİYE TEŞKİLATININ BEKLENTİSİ
 Yasaların uygulanması konusunda meslek mensuplarından yardım istenmesi ,
 Ödenmesi gereken vergiye en yakın sonuçların elde edilmesi ,
 Oluşturulacak komisyonlarda bigisine , çalışmalarına güvenilen meslek mensuplarından yararlanılması ,
 Örgütler kapsamında, eğitimlere ağırlık verilmesi , meslek mensuplarının sadece kayıt tutan konumdan çıkarılması ,

3 ) TOPLUMUN BEKLENTİLERİ
 Topluma hizmet etmek , çıkarlarını korumak,
 Meslek ahlakını ön plana çıkarılarak çalışmalar yapılması ,

PEKİ MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI VE BEKLENTİLERİ NEDİR ?

A) Mesleki sorunların başında HAKSIZ REKABET gelmektedir. Mesleğe karşı etik olmayan davranışlarda bulunanlar ayrıştırılmalı . Burada , oda ve birlik disiplin kurulları , diğer meslek mensuplarının dik duruşları son derece önemlidir.

B ) Meslek mensuplarının HUKUKİ GÜVENCE sinin sağlanması. Mesleğini standartlara göre yapan muhasebecileri koruyan sistem oluşturulmalı.

1 )MÜKELLEFTEN BEKLENTİLER ,
 Muhasebe ücretlerinin zamanında ödenmesi ,
 Yanıltıcı belge kullanılmaması , belgelerin zamanında teslimi ve meslek mensubuna değer verilmesi,

2)MALİYEDEN BEKLENTİLER
 Vergi mevzuatında yapılacak değişiklerde meslek mensupları görüşlerinin alınması,
 Bürokratik işlemlerin azaltımı,
 Meslek mensubu sorumluluğunun sınırlandırılması ,
 Bakanlığın , Meslek mensubunu çalışan bir memuru olarak değil , tarafsız ve objektif   olarak görevlerini sürdürenler olarak görmeleri ,

Sonuç ; hepimiz karşılıklı olarak beklentilerimizi, sorunlarımızı belirleyip çözüm odaklı çalışırsak , mesleğimizi olması gereken düzeyde ve kalitede yerine getirebilir , böylece toplumsal kalkınmada daha etkin ve sağlam rol oynayabiliriz.

SAYGILARIMLA,

S.M.Mali Müşavir Stajyeri

Sinem İVECEK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji