Bilirkisilik Yapanlar Dikkat Konumuz Elektronik Tebligat ve iste Detaylar

Bilirkişilik Yapanlar Dikkat Konu : Elektronik Tebligat ve bu işlemi yapmak zorundasınız. İşte Detaylar...
Bilirkişilik Yapanlar Dikkat Konu : Elektronik Tebligat ve bu işlemi yapmak zorundasınız. İşte Detaylar...

Bilirkisilik Yapanlar Dikkat!
Konumuz Elektronik Tebligat ve iste Detaylar

15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı “İcra ve iflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda, 06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin “Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar” başlıklı 5. maddesi ile; sicile kayıtlı bilirkişiler için yapılacak tebligatların, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Yapılan Açıklama : “Daire Başkanlığımızca sicile kayıtlı bilirkişilere ait bilgiler PTT A.Ş’ye iletilmiş olup bu bilgiler doğrultusunda PTT A.Ş tarafından oluşturulan elektronik tebligat adresleri ve kullanım kılavuzu Başkanlığımıza ulaşmıştır.”

  Sicil ve listelere kayıtlı bilirkişilerin UETS üzerinden üretilen e-tebligat adreslerini ekte yer alan kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde “Aktif” hale getirmeleri gerekmektedir.

Peki Hesabınızı Nasıl Aktif Edeceksiniz?
 E-imza ile sisteme giriş yapabilir veya PTT şubelerine giderek UETS hesabınızı aktif hale getirmek istediğiniz söyleyebilirsiniz.
PTT Şubelerinden Yapılacak işlemler?
 Aktivasyon İşlemleri: Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri ile. (Sözleşme imzalatılarak) Bilgi Güncelleme/Doğrulama (Bilgi Güncelleme Formu Doldurulmak suretiyle.) Aktif Edilebilecekmiş

İLGİLİ UETS AÇIKLAMASI VE NASIL AKTİF EDECEĞİNİZİ ÖGRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bugun bana Gelen Mesaj 🙂

Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde oluşturulan e-tebligat adresinizi Daire Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanan Kullanım Kılavuzunda belirtilen adımlar takip edilerek “AKTİF” hale getirmeniz gerekmektedir. B043

Duyurması Bizden 🙂 Bilirkişi bunları bilmezse sıkıntı yaşayabilir 🙂 Sonra vay ben duymadım vay ben bilmiyordum olmasın 🙂

Sevgiler
Bilirkişi
Serkan TAVŞAN