Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBIS)’ Ne Veri Giriş Ve Aktarım Süreci Uzatıldı

Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBIS)’ Ne Veri Giriş Ve Aktarım Süreci Uzatıldı
Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBIS)’ Ne Veri Giriş Ve Aktarım Süreci Uzatıldı
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBIS)’ Ne Veri Giriş
Ve Aktarım Süreci Uzatıldı
1163 sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ”Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine
ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlüdür. Bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir.” hükmü uyarınca, veri giriş ve aktarım süreci Bakanlık Makamının 23.10.2023 tarih ve 90234003 sayılı Onayı ile 26.10.2023 tarihinden itibaren altı ay daha uzatılmıştır.
Buna göre ; veri giriş ve aktarım sürecinin 26.04.2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji