İşsizlik Maaşı Nedir ? Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir? İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir? İşsizlik Maaşı Almak için Nereye Nasıl Başvurulur? İşsizlik Maaşı Alındığında Sunulan Hizmetler Nelerdir?

İşsizlik Maaşı Nedir ? Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir? İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir? İşsizlik Maaşı Almak için Nereye Nasıl Başvurulur? İşsizlik Maaşı Alındığında Sunulan Hizmetler Nelerdir?
İşsizlik Maaşı Nedir ? Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir? İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir? İşsizlik Maaşı Almak için Nereye Nasıl Başvurulur? İşsizlik Maaşı Alındığında Sunulan Hizmetler Nelerdir?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İŞSİZLİK MAAŞI ÜZERİNE AKILLARA GELEN TÜM SORULARA YANIT BULMAYA ÇALIŞTIK.
İşsizlik Maaşı Nedir ? Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir? İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir? İşsizlik Maaşı Almak için Nereye Nasıl Başvurulur?
İşsizlik Maaşı Alındığında Sunulan Hizmetler Nelerdir?

Çalışanlar, işsiz kaldıklarında en büyük güvenceleri işsizlik maaşıdır.
İşsizlik Maaşı ; Çalışanlar, işten çıkarıldığında başka bir işe girinceye kadar temel ihtiyaçlarını karşılamak için 6 aydan 10 aya kadar devlet tarafından verilen bir ödenektir.

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir ;
– Sigortalı Olarak Çalışanlar
– Sandıklara Tabi Sigortalılar
– Ülkemizde Çalışma İzni Olup, Çalışma Vizesi ile Çalışan Yabancı İşsizler

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir ;

– Çalışanın, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması
– Hizmet akdinin feshinden önce son 120 gün kesintisi olarak işsizlik sigortası prim ödemiş olmak
– Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
– Hizmet akdinin feshinden sonra en geç 30 gün içerisinde bağlı olduğu İŞKUR birimine şahsen ya da internet üzerinden elektronik ortamda başvurmuş olmak.

İşsizlik Maaşına Başvuru Ne Zaman ve Nereye Yapılır ;
İşsizlik maaşı başvurusu, işsiz kalındığı günden itibaren en geç 30 gün içerisinde bağlı olduğu İŞKUR birimine şahsen giderek veya internet üzerinden www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilir.
Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvuru yapılamaz ise, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik başvurusu yapıldığı anda kişinin iş arayan kaydı da yapılmaktadır. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleri almasını sağlamaktadır.

İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Süre ile Alınabilir ;
İşsiz kalınmadan önceki son 3 yıl içerisinde
– 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
– 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
– 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan sigortalı işsizlere 300 gün

süre ile kanunda yazılı diğer şartları da taşıması halinde işsizlik ödeneği ödenir.

Son 120 Günde Kesinti Sayılmayan Haller ;
İşsizlik maaşı alabilmenin şartlarından birinin de son 120 gün kesintisiz olarak prim ödenmiş olması gerektiğini yukarıda belirtmiştik.

Ancak bazı durumlarda prim ödenmeye ara verilmiş olması 120 gün hesaplamasında kesinti olarak sayılmaz. Bunlar;

– Hastalık
– Ücretsiz İzin
– Disiplin Cezası
– Gözaltına Alınma
– Hükümlülükle Sonuçlanmayan Tutukluluk Hali
– Kısmi İstihdam
– Grev
– Lokavt
– Genel Hayatı Etkileyen Olaylar
– Ekonomik Kriz
– Doğal Afet

İşsizlik Sigortası Kapsamında Sunulan Hizmetler ;

İşsizlik sigortası kapsamında; işsizlik maaşı ödendiği sırada işsizlik maaşının yanı sıra sunulan hizmetler ;

– Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi
– Yeni bir iş bulma
– Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi.

Sigortalı İşsizler İşsizlik Ödeneğini Nereden Alabilir ;
İşsizlik maaşını almaya hak kazananlar bu ödeneklerini, T.C. kimlik numaralı nufüs cüzdanları ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak alabilirler.

İşsizlik Ödeneğinden Kesinti Yapılır mı ?
İşsizlik ödeneğinden sadece damga vergisi kesintisi yapılır.
İşsizlik Maaşları, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İşsizlik Maaşı Alanlar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir mi ?
İşsizlik ödeneği ödenirken, bu süre boyunca genel sağlık sigortası primi de ödeneceği için işsizlik maaşı alan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
İşsizlik Maaşı Süresi Emeklilik Hesabında Sayılır mı ?
İşsizlik maaşı süresince ödenen prim sadece genel sağlık sigortası primi kapsamında olacağı için emeklilik hesabında dikkate alınmaz. Yani emekli olabilmek için prim gününden sayılmaz.

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Biray Serbest GÜLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji