Poşet Satışı Muhasebe Kaydı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Poşet satışı muhasebe kaydı için meslek mensupları ekseriyetle “602 Diğer Gelirler” hesabını tercih etmektedir. Hesap planında “602 Diğer Gelirler” hesabının tanımı ise “İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar, devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.” Şeklindedir. Somut olarak; “Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları vb. işlemler.” Gösterilebilir.  Bu durumda “602 Diğer Gelirler” hesabının poşet satışıyla hiçbir alakası yoktur, ve bu satışların kaydı ilgili hesaba yazılamaz. İlgili satış kaydının, tanımı gereği “600 Yurtiçi satışlar” hesabına yazılması gerekmektedir. “600 Yurtiçi Satışlar” hesabının tanımı ise “Yurtiçindeki kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır.” Şeklindedir. Poşet alış kaydında kullanılan “153 Ticari Mallar” hesabının karşılığında satış sonrası “602 Diğer Gelirler” hesabının kullanılması ilgili hesapla uyumsuzluk oluşturmakta ve bu durum muhasebenin temel kavramlarından “Tam Açıklama Kavramına” ters düşmektedir.

Saygılarımla ;

Arif SIRMACIOĞLU

POŞET ÜCRETİ VE POŞET BEYANNAMESİ

POŞET ÜCRETİ VE BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

POSET (GERİ KAZANIM KATILIM PAYI) BEYANNAMESİNDE YENİ DÜZENLEME

POŞET BEYANNAMESİ TEBLİĞİ

POŞET BEYANNAMESİ VERME SÜRELERİ VE ÖDEME GÜNLERİ

POŞET BEYANNAMESİ UZATILDI

Plastik Poşet Beyannamesi

Poşet Beyannamesi ve Poşet Beyan Ücreti hakkında açıklama

Poset Beyannamesi Ertelendi Geri Kazanim Katki Payi Ertelendi Ancak Ne Gariptir ki Gec Ertelendi

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji