ENGELLİLERİN ARAÇ ALIMINDA ÖTV İSTİSNASI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ENGELLİLERİN ARAÇ ALIMINDA ÖTV İSTİSNASI

Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

Söz konusu vatandaşlara araç alımında ÖTV indirimi veya muafiyeti uygulanmakta olup, söz konusu düzenlemeye ilişkin şartlar, 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

Engellilere sunulan ÖTV istisnalı araç alımı konusu, engel durumunun %90’ın üzerinde olup olmamasına göre ikiye ayrılmaktadır.

Engellilik oranının %90 ve üzerinde olduğunu, yetkili sağlık kurumlarından (hastanelerden) alınan engelli sağlık kurulu raporu ile tevsik eden malul ve engelliler bu istisnadan yararlanabilmektedir. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelliler veya böbrek rahatsızlığı olanlar da bu istisnadan yararlanabilmektedir. Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Ve ÖTV Kanununun 7/2-a maddesi kapsamında iktisap edilen taşıt, malul ve engellinin bizzat kendisi tarafından da kullanılabilir. 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz.

Engelli araç alımında 1.6 motor sınırının kaldırılıp, motor silindir hacmine bakılmaksızın vergiler dahil fiyatı 200 bin TL’yi geçmeyen araçların alınabilir olmasına yönelik değişiklik, engellik derecesi %90’ın altında olanlar içinde geçerlidir.

Engellilik oranı %90’ın altında olanlardan, engellilik durumları yukarıda belirtilen mahiyette olmayan, işitme engellilerin, görme engellilerin, böbrek rahatsızlığı olanların, kalp nakli veya rahatsızlığı olanların, zihinsel engellilerin ve benzerlerinin ÖTV’den müstesna olarak taşıt iktisap etmeleri mümkün bulunmamaktadır.

İstisna kapsamında alınan ve  ilk iktisabı yapılan taşıtın, zorunlu haller dışında, engelli kişi tarafından şahsen kullanması gerekir. Bu istisna uygulamasından yararlanılabilmesi için; Engellilik durumları itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibatlara ilişkin ibareleri içeren sürücü belgesine, sahip olunması zorunludur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından  31 Aralık 2018 gün ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)’de Malul ve Engellilerin taşıt alımında olan 200.000 TL ÖTV istisnası 01.01.2019 tarihinden itibaren 247.400 TL’ye çıkarılmıştır.

Saygılarımla;

 S.M.Mali Müşavir

Abdurrahman KIZILAY

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji