E-FATURA GEÇME ZORUNLULUĞU (BRÜT HASILAT)

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

E Fatura hadleri; Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,
b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,
c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL olarak değiştirilmiştir.

(01.07.2022 E Fatura – 01.01.2023 E Defter)

22 Ocak 2022 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31727
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)

MADDE 1 – 

“1- Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL

ve üzeri olan mükellefler.”

SMMM AsLışah YıLdız

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji