İCRA DAİRESİNDEN İHALE YOLUYLA ALİNAN TAŞİNMAZLAR

tasinmaz
tasinmaz

 

 İCRA DAİRESİNDEN İHALE YOLUYLA ALINAN TAŞINMAZLAR,

tapuya tescil edildiği tarihten daha önce fiilen kullandığının belgelendirilmesi kaydıyla, taşınmazlar bu tarih itibarıyla, diğer durumlarda ise taşınmazın tapuya tescil edildiği tarih itibarıyla şirketin aktifine alınır.

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Bülent KAÇAR