Amme Alacağında Tahsil Zamanaşımı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Amme alacağında tahsil zamanaşımı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.

Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.

Kaynak: GİB Mevzuat
Saygılarımla
SMMM ŞENAY ÇİÇEK 🌺

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji