Vazgeçilen Alacaklar(VUK Md 324)

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Vazgeçilen Alacaklar
VUK Madde 324

Konkordato veya sulh yoliyle alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlıyarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklolunur.

SMMM CUMA KOÇAK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji