Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MUHSGK) uzama tebligi yayimlandi iste o Tarih

Yazımıza 2020 Eki:
Uygulama ile ilgili 01.01.2020 de yayınlanan Kılavuz ve Detaylar Linktedir.

MuhSgk Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu

İlgili Yazıya Devam Ediyoruz.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MUHSGK) uzama tebliği yayımlandı işte o Tarih ?

 

27 Temmuz 2019 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30844
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO: 6)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
18/2/201729983
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-30/3/201730023
2-21/12/201730277
3-29/5/201830435
4-27/10/201830578

 

 

muh sgk uzama tebliği- 27.07.2019 

Özetlemek Gerekirse;

Pilot iller disindaki illerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi(MuhSgk) uygulamasi 01.01.2020 Tarihine ertelenmistir.