YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI

YATIRIM TESVİK SİSTEMİNİN AMACI
YATIRIM TESVİK SİSTEMİNİN AMACI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI

▪ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara
malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
▪ Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji
içeren yatırımların desteklenmesi,
▪ En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
▪ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
▪ Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
▪ Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

MALİ MÜŞAVİR
CUMA KOÇAK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji